Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Stowarzyszenie Drukuj Stworz PDF

            NUMER KRS 0000286432

 

NIP 5792144182

 

REGON 220475000

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

 

Prezes: Jarosław Milczanowski

W-ce Przes: Teresa Czapiewska, Anna Małek

Sekretarz: Bożena Złota

 

CEL STOWARZYSZENIA       

 

1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-kulturalno-oświatowego dzieci i

mÅ‚odzieży wiejskiej, wyrównywanie szans edukacyjnych.

2. Działalnosć statutowa Stowarzyszenia obejmuje zadania w zakresie :

a) zdobywanie i gromadzenie funduszy na budowÄ™ i wyposażenie Å›wietlicy oraz 

placu zabaw dla dzieci                     

b) dziaÅ‚alnoÅ›ci wspomagajÄ…cej rozwój spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej

c) promocji i organizacji wypoczynku, sportu i rekreacji

d) pomocy społecznej dzieciom uzdolnionym z rodzin znajdujących się w trudnej

 sytuacji życiowej i materialnej

e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania

f) ochrony dziedzictwa kulturowego

g) prowadzenia Banku Żywności

h) organizacja szkoleÅ„ zawodowych

i) organizacji imprez, wycieczek i spotkań dla społeczności lokalnej

j) integracji spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej

 

 

Nr konta: 

03 8308 0001 0002 5393 2000 0010

Kontakt:

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Szansę Chełmek Osada

82-103 Stegna

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1310