Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obwieszczenie Wójta Gminy Drukuj Stworz PDF

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY STEGNA

 

 

 

Stosownie do art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                         o samorządzie gminnym/ tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591  ze zm. / w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjologicznych / Dz.U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612 ze zm. / oraz § 1-4 Uchwały Rady Gminy Stegna Nr XXV/211/2001 w sprawie zasad         i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stegna w przypadkach przewidzianych ustawą o samorządzie gminnym oraz innych sprawach ważnych dla gminy zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia br. w godzinach 13.00 - 17.00 zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy miejscowości Chełmek.

 

                                                            Wójt Gminy Stegna

                                                            Jolanta Kwiatkowska

 

(Orginalne Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz pozostawione      do wiadomości mieszkańców  w sklepie)

Liczba wyświetleń: 1115