Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Turystyka wędkarska w regionie Południowego Bałtyku Drukuj Stworz PDF

Gmina Stegna jest partnerem w ramach projektu “Turystyka wÄ™dkarska w regionie PÅ‚d. BaÅ‚tyku”, realizowanym wraz z GminÄ… Nerynga z Litwy. Projekt zostaÅ‚ zÅ‚ożony w ramach Programu WspóÅ‚pracy Transgranicznej PoÅ‚udniowy BaÅ‚tyk

Celem gÅ‚ównym projektu jest promocja turystyki wÄ™dkarskiej, która ma szansÄ™ wpÅ‚ynąć na przedÅ‚użenie sezonu, utworzenie nowych miejsc pracy na naszym obszarze. Organizacje partnerskie w ramach wspólnych dziaÅ‚aÅ„ projektowych wpÅ‚ynÄ… na rozwój miedzynarodowej sieci turystyki poÅ‚owowej.

Rozwój turystyki  wÄ™dkarskiej nie tylko przyciÄ…gnie wiÄ™cej turystów na Å»uÅ‚awy i MierzejÄ™, przygotuje grunt dla przyszÅ‚ych inwestycji. W ramach projektu zostanie opracowana strategia rozwoju turystyki wÄ™dkarskiej, zostanÄ… wydane broszury, przewodniki, gadżety promocyjne. Zostanie także opracowana dokumentacja techniczna pod rewitalizacjÄ™ miejsc cumowniczych w miejscowoÅ›ciach Izbiska, Chorążówka, Bronowa wraz z budowÄ… maÅ‚ej infrastruktury turystycznej. W przypadku pozytywnego zaopiniowania przez InstutucjÄ™ WdrażajÄ…cÄ…, Gmina Stegna przystÄ…pi do II etapu dziaÅ‚aÅ„, jakimi bÄ™dzie rewitalizacja miejsc cumowniczych oraz inne inwestycje Å›ciÅ›le powiÄ…zane z turystykÄ… wÄ™dkarskÄ….

 

Wartość projektu caÅ‚kowita 456 181, 06 €

w tym Gmina Stegna 179 155, 53 €

Partnerzy litewscy     277 025, 53 € 

Wnioskowana kwota dofinansowania Gminy Stegna 152 282, 20 €

WkÅ‚ad wÅ‚asny Gminy Stegna 26 873, 33 €

Projekt zostanie sfinansowany w 85% z Programu WspóÅ‚pracy Transgranicznej PoÅ‚udniowy BaÅ‚tyk, realizowanego w ramach Europejskiej WspóÅ‚pracy Terytorialnej

Wnioskodawca: Gmina Nerynga, Litwa

Partner wiodący nie uzyskał dofinansowania projektu.

Liczba wyświetleń: 1493