Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy"w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Drukuj Stworz PDF

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosÅ‚e życie mÅ‚odzieży z terenów wiejskich i maÅ‚ych miast (do 20 000 mieszkaÅ„ców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejÄ™tnoÅ›ci spoÅ‚ecznych.   

O dotacje do 40 000 zÅ‚ na dziaÅ‚ania trwajÄ…ce 15 miesiÄ™cy realizowane pomiÄ™dzy 

 1 czerwca 2012 r. a 30 listopada 2013 r. (prowadzone ze staÅ‚Ä…, minimum 25-osobowÄ… grupÄ… mÅ‚odzieży w wieku 13-19 lat) mogÄ… ubiegać siÄ™ organizacje pozarzÄ…dowe z miejscowoÅ›ci do 20 tysiÄ™cy mieszkaÅ„ców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy skÅ‚ada siÄ™ z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujÄ…cy przygotowujÄ… diagnozy Å›rodowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje siÄ™ część wnioskujÄ…cych) organizacje przygotujÄ… projekty. Termin nadsyÅ‚ania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2012 roku o godzinie 24.00.

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej diagnozy, wzór formularza wniosku oraz  instrukcjÄ™ wypeÅ‚niania wniosku. ZachÄ™camy PaÅ„stwa do skorzystania w pracy nad wnioskiem z poradnika dotyczÄ…cego diagnozowania: "Diagnoza potrzeb mÅ‚odzieży w Å›rodowisku lokalnym".  WiÄ™cej informacji na http://www.rownacszanse.pl. Dokumenty do pobrania poniżej.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik kryteria oceny merytotycznej 2012-01-23 09:53:27 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik instrukcja 2012-01-23 09:52:48 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik zasady programu 2012-01-23 09:51:29 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik wniosek 2012-01-23 09:50:47 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 1294