Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Drukuj Stworz PDF

 30.01.2012 r. miaÅ‚o miejsce spotkanie dotyczÄ…ce  rozpatrzenia uwag do projektu Raportu Metropolitalnego Subregionalnego ZespoÅ‚u Roboczego, tworzonego w ramach prac nad aktualizacjÄ… Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Raport bÄ™dzie podstawÄ… do opracowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Spotkaniu przewodniczyÅ‚ PrzewodniczÄ…cy Metropolitalnego Subregionalnego ZespoÅ‚u Roboczego Pan WiesÅ‚aw Bielawski Wiceprezydent GdaÅ„ska. Rozpatrzone uwagi po ich uporzÄ…dkowaniu, zostanÄ… przedstawione na plenarnym posiedzeniu Metropolitalnego Subregionalnego ZespoÅ‚u Roboczego, które odbÄ™dzie siÄ™ 15 lutego 2012 w Nowym Ratuszu w GdaÅ„sku przy ul. WaÅ‚y JagielloÅ„skie 1 (dawny Å»AK). Nasza gmina byÅ‚a reprezentowana przez wójta gminy Stegna JolantÄ™ KwiatkowskÄ… oraz Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej Pana Bogdana Donke. 

Liczba wyświetleń: 1292