Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Koncert zespołu rockowego „NA OSTATNIĄ CHWILĘ” Drukuj Stworz PDF

W dniu 26 stycznia 2012r. uczniowie Gimnazjum Publicznego w Stegnie brali udział w spotkaniu o charakterze warsztatów w nastroju koncertowym, poświęconemu zdrowemu stylowi  spędzania czasu wolnego.

 „NA OSTATNIĄ CHWILĘ” – to członkowie zespołu ITA, TSA , Patrycja Markowska, Ptaky, którzy w czasie 2 godzinnego spotkania stworzyli atmosferę wzajemnego zrozumienia, gdzie uczniowie klas gimnazjalnych nie tylko śpiewali, ale również mieli możliwość „biksowania” i spojrzenia przez czarne okulary na zagrożenia płynące ze środowiska. Informacje przekazywane przez członków zespołu rockowego były drastyczne, ale rzetelne, dostosowane do poziomu intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów. Omówione zostały czynniki ryzyka, którymi bez wątpienia są wagary i kłamstwa , agresja, palenie papierosów , spożywanie alkoholu oraz uzależnienie od środków odurzających i komputera. Młodzi członkowie zespołu pokazali młodzieży jak można znaleźć swoje miejsce na Ziemi. Zainteresowanie  nauką i własnym rozwojem, budzenie ciekawości poznawczej,  respektowanie norm i wartości społecznych, to sposoby ciekawe, wartościowe i zdrowe , wolne od uzależnień życie.

Informację sporządziła:

                                                                           Renata Cichosz

Dyrektor  Zespołu Szkół w Stegnie

 

Koncert odbył się w ramach realizacji zadań

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

Liczba wyświetleń: 1168