Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Koncert zespołu rockowego „NA OSTATNIĄ CHWILĘ” Drukuj Stworz PDF

W dniu 26 stycznia 2012r. uczniowie Gimnazjum Publicznego w Stegnie brali udziaÅ‚ w spotkaniu o charakterze warsztatów w nastroju koncertowym, poÅ›wiÄ™conemu zdrowemu stylowi  spÄ™dzania czasu wolnego.

 „NA OSTATNIÄ„ CHWILĘ” – to czÅ‚onkowie zespoÅ‚u ITA, TSA , Patrycja Markowska, Ptaky, którzy w czasie 2 godzinnego spotkania stworzyli atmosferÄ™ wzajemnego zrozumienia, gdzie uczniowie klas gimnazjalnych nie tylko Å›piewali, ale również mieli możliwość „biksowania” i spojrzenia przez czarne okulary na zagrożenia pÅ‚ynÄ…ce ze Å›rodowiska. Informacje przekazywane przez czÅ‚onków zespoÅ‚u rockowego byÅ‚y drastyczne, ale rzetelne, dostosowane do poziomu intelektualnego, emocjonalnego i spoÅ‚ecznego uczniów. Omówione zostaÅ‚y czynniki ryzyka, którymi bez wÄ…tpienia sÄ… wagary i kÅ‚amstwa , agresja, palenie papierosów , spożywanie alkoholu oraz uzależnienie od Å›rodków odurzajÄ…cych i komputera. MÅ‚odzi czÅ‚onkowie zespoÅ‚u pokazali mÅ‚odzieży jak można znaleźć swoje miejsce na Ziemi. Zainteresowanie  naukÄ… i wÅ‚asnym rozwojem, budzenie ciekawoÅ›ci poznawczej,  respektowanie norm i wartoÅ›ci spoÅ‚ecznych, to sposoby ciekawe, wartoÅ›ciowe i zdrowe , wolne od uzależnieÅ„ życie.

Informację sporządziła:

                                                                           Renata Cichosz

Dyrektor  ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Stegnie

 

Koncert odbył się w ramach realizacji zadań

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

Liczba wyświetleń: 1312