Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Apel Wójta Gminy Choczewo Drukuj Stworz PDF

W dniu 7 lutego 2012 roku w miejscowoÅ›ci Ciekocinko, wsi popegeerowskiej, w Gminie Choczewo ulegÅ‚ spaleniu wielorodzinny budynek mieszkalny. Osiem rodzin (29 osób) w tym 10 dzieci w wieku od 4 miesiÄ™cy do 20 lat pozostaÅ‚o bez dachu nad gÅ‚owÄ….

W zwiÄ…zku z tragediÄ… Wójt Gminy Choczewo podjÄ…Å‚ dziaÅ‚ania majÄ…ce na celu zapewnienie wszechstronnej pomocy oraz zamiar odbudowy budynku, ponieważ poszkodowani w pożarze nie bÄ™dÄ… w stanie samodzielnie takich dziaÅ‚aÅ„ podjąć, gdyż budynek nie byÅ‚ ubezpieczony a dodatkowo nie dysponujÄ… Å›rodkami finansowymi.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe jak i rzeczowe.

W zwiÄ…zku z powyższym oÅ›mielam siÄ™ podać numer konta, na który można dokonać wpÅ‚at:
 

KBS 0/Choczewo nr 35 8350 0004 2601 9839 2000 0030
z dopiskiem: Pomoc dla pogorzelców z Ciekocinka

 

Za wszelkie wsparcie, w imieniu rodzin oczekujÄ…cych na pomoc, z góry serdecznie dziÄ™kujÄ™.
 

Z poważaniem Wójt Gminy choczewo WiesÅ‚aw GÄ™bka

Liczba wyświetleń: 1278