Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Strażackie podsumowanie roku 2011 Drukuj Stworz PDF

13.02.2012 r w jednostce PaÅ„stwowej Straży Pożarnej  Nowodworscy strażacy podsumowali swojÄ… pracÄ™ w roku 2011. NajwiÄ™cej zdarzeÅ„ zanotowano w mieÅ›cie i gminie Nowy Dwór Gd. - 435. W gminie Stegna  byÅ‚o odpowiednio 320, w Sztutowie 93, w Ostaszewie 53, a w Krynicy Morskiej 83. Statystyka pokazuje również, że zdarzenia najczęściej miaÅ‚y miejsce w miesiÄ…cach sezonu letniego (lipiec, sierpieÅ„, wrzesieÅ„) oraz grudniu.  W odprawie uczestniczyÅ‚ zastÄ™pca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PaÅ„stwowej Straży Pożarnej w GdaÅ„sku, bryg. Waldemar MiÅ‚ejko, wÅ‚odarze i przedstawiciele lokalnych samorzÄ…dów. ByÅ‚ to czas podziÄ™kowaÅ„ skierowanych do strażaków  zawodowych oraz ochotników. Bez dobrej wspóÅ‚pracy miedzy jednostkami ochotników i zawodowców nie czulibyÅ›my siÄ™ tak bezpiecznie. Strażacy jak pokazujÄ… badania to grupa wielkiego zaufania spoÅ‚ecznego. To ciężka praca wymagajÄ…ca poÅ›wiecenia i wielkiego zaangażowania za co należą siÄ™ WIELKIE PODZIĘKOWANIA. W czasie odprawy zaproszeni goÅ›cie mieli możliwość zobaczenia zakupionych przez PSP wozów strażackich które zostaÅ‚y zakupione dziÄ™ki  Å›rodkom zewnÄ™trznym oraz wsparciu Gmin Powiatu Nowodworskiego.

 

Liczba wyświetleń: 1240