Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Na ostatniÄ… chwilÄ™... Drukuj Stworz PDF

 

22 lutego 2012 r. w Gimnazjum Publicznym w Mikoszewie odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie o charakterze profilaktycznym, prowadzone przez gdaÅ„ski zespóÅ‚ „ Na ostatniÄ… chwilÄ™”. Prelekcja i pokazy audiowizualne zwiÄ…zane byÅ‚y z akcjÄ… sprzeciwu wobec alkoholu, narkotyków i innych używek, których zażywanie prowadzi czÄ™sto do osobistych i rodzinnych dramatów. Lider zespoÅ‚u Andrzej Piasecki, zademonstrowaÅ‚ przy wspóÅ‚udziale uczniów, jak sÅ‚abÄ… mamy kontrolÄ™ nad swoim organizmem po zażyciu alkoholu. PosÅ‚użyÅ‚ siÄ™ do tego celu alkogoglami, które wzbudziÅ‚y duże zainteresowanie mÅ‚odzieży. Konsekwencje braku kontroli nad sobÄ… zobaczyliÅ›my podczas prezentacji multimedialnej-zdjÄ™cia z wypadków byÅ‚y rzeczywiÅ›cie szokujÄ…ce i dosyć drastyczne.

 

Liczba wyświetleń: 1500