Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja na temat ścieżki rowerowej Drukuj Stworz PDF


Obecnie prowadzona jest procedura oceny oddziaływania na środowisko, której elementem jest raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w którym został określony przebieg z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych.

Inwestycja nie jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy o planowaniu przestrzennym i gospodarce nieruchomościami, z powodu realizacji zamierzenia nie będzie w żadnym wypadku prowadzona procedura wywłaszczenia.

Na odcinki (między miejscowościami ) objęte złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WP Gmina Stegna posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.


Liczba wyświetleń: 1204