Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja na temat ścieżki rowerowej Drukuj Stworz PDF


Obecnie prowadzona jest procedura oceny oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko, której elementem jest raport oddziaÅ‚ywania przedsiÄ™wziÄ™cia na Å›rodowisko w którym zostaÅ‚ okreÅ›lony przebieg z uwzglÄ™dnieniem uwarunkowaÅ„ Å›rodowiskowych.

Inwestycja nie jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy o planowaniu przestrzennym i gospodarce nieruchomościami, z powodu realizacji zamierzenia nie będzie w żadnym wypadku prowadzona procedura wywłaszczenia.

Na odcinki (między miejscowościami ) objęte złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WP Gmina Stegna posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.


Liczba wyświetleń: 1390