Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nowy Radny 2012 Drukuj Stworz PDF

MirosÅ‚aw Wojtkowski zostaÅ‚ nowym radnym gminy Stegna. Tak wybrali mieszkaÅ„cy w niedzielÄ™ podczas wyborów uzupeÅ‚niajÄ…cych, które zarzÄ…dzono po rezygnacji radnego JarosÅ‚awa Milczanowskiego. Wybory przeprowadzono w okrÄ™gu wyborczym nr 4, dotyczÄ…cym soÅ‚ectw CheÅ‚mek Osada, CheÅ‚mek, Stobiec. Na listach byÅ‚o dwóch kandydatów. MirosÅ‚aw Wojtkowski uzyskaÅ‚ wiÄ™ksze popracie, dokÅ‚adnie 82 gÅ‚osy Natomiast drugi z kandydatów - Bogdan Beksa zdobyÅ‚ 70 gÅ‚osów.

skomentuj:

[email protected]

Liczba wyświetleń: 1200