Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Utrzymanie czystości i porządku na plażach Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

SzczegóÅ‚owy zakres prac.

 

 

Wykonawca przyjmuje do wykonania prace zwiÄ…zane z wywozem nieczystoÅ›ci, ustawienia pojemników na nieczystoÅ›ci i utrzymania porzÄ…dku na plażach Gminy Stegna:

 

a)   W miejscowoÅ›ci  Mikoszewo plaże należy sprzÄ…tać z opakowaÅ„ plastikowych, szklanych, makulatury i innych odpadów na dÅ‚ugoÅ›ci okoÅ‚o 650 m pomiÄ™dzy zejÅ›ciami  nr 86 – 90. Teren sprzÄ…tania obejmuje również dojÅ›cia i zejÅ›cia na plaże od granic miejscowoÅ›ci do morza o szerokoÅ›ci 5 m po obu stronach dojść i zejść nr  86, 87, 88, 89, 90.

W okresie letnim od 4 czerwca do 2 wrzeÅ›nia  sprzÄ…tanie i wywóz nieczystoÅ›ci odbywaÅ‚ siÄ™ bÄ™dzie na bieżąco do godz. 8°° w pozostaÅ‚ych miesiÄ…cach roku trzy razy w tygodniu w poniedziaÅ‚ki, Å›rody i piÄ…tki do godz. 10°°.  

Dodatkowo na bieżąco powinno odbywać siÄ™ sprzÄ…tanie plaży  w ciÄ…gu dnia Å‚Ä…cznie z zejÅ›ciami na plażę jak również opróżnianie do worków przeÅ‚adowanych koszy i zbieranie Å›mieci wokóÅ‚ koszy.

 

b)   W miejscowoÅ›ci Jantar plaże należy sprzÄ…tać z opakowaÅ„ plastikowych, szklanych, makulatury i innych odpadów na dÅ‚ugoÅ›ci okoÅ‚o 1100 m pomiÄ™dzy zejÅ›ciami  nr 77 – 85. Teren sprzÄ…tania obejmuje również dojÅ›cia i zejÅ›cia na plaże od granic miejscowoÅ›ci do morza o szerokoÅ›ci 5 m po obu stronach dojść i zejść nr 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.

W okresie letnim od 4 czerwca do 2 wrzeÅ›nia  sprzÄ…tanie i wywóz nieczystoÅ›ci odbywaÅ‚ siÄ™ bÄ™dzie na bieżąco do godz. 8°° w pozostaÅ‚ych miesiÄ…cach roku trzy razy w tygodniu w poniedziaÅ‚ki, Å›rody i piÄ…tki do godz. 10°°.

Dodatkowo na bieżąco powinno odbywać siÄ™ sprzÄ…tanie plaży  w ciÄ…gu dnia Å‚Ä…cznie z zejÅ›ciami na plażę jak również opróżnianie do worków przeÅ‚adowanych koszy i zbieranie Å›mieci wokóÅ‚ koszy.

 

c)   W miejscowoÅ›ci Junoszyno plaże należy sprzÄ…tać z opakowaÅ„ plastikowych, szklanych, makulatury i innych odpadów na dÅ‚ugoÅ›ci okoÅ‚o 800 m pomiÄ™dzy zejÅ›ciami  nr 73 – 76. Teren sprzÄ…tania obejmuje również dojÅ›cia i zejÅ›cia na plaże od granic miejscowoÅ›ci do morza o szerokoÅ›ci 5 m po obu stronach dojść i zejść nr 73, 74, 75, 76.

W okresie letnim od 4 czerwca do 2 wrzeÅ›nia  sprzÄ…tanie i wywóz nieczystoÅ›ci odbywaÅ‚ siÄ™ bÄ™dzie na bieżąco do godz. 8°°, w pozostaÅ‚ych miesiÄ…cach roku trzy razy w tygodniu w poniedziaÅ‚ki, Å›rody i piÄ…tki do godz. 10°°.

Dodatkowo na bieżąco powinno odbywać siÄ™ sprzÄ…tanie plaży  w ciÄ…gu dnia Å‚Ä…cznie z zejÅ›ciami na plażę jak również opróżnianie do worków przeÅ‚adowanych koszy i zbieranie Å›mieci wokóÅ‚ koszy.

 

d)   W miejscowoÅ›ci Stegna plaże należy sprzÄ…tać z opakowaÅ„ plastikowych, szklanych, makulatury i innych odpadów pomiÄ™dzy zejÅ›ciami  nr 64 – 72. Teren sprzÄ…tania obejmuje również dojÅ›cia i zejÅ›cia na plaże od granic miejscowoÅ›ci do morza o szerokoÅ›ci 5 m po obu stronach dojść i zejść nr 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.

W okresie letnim od 4 czerwca do 2 wrzeÅ›nia   sprzÄ…tanie i wywóz nieczystoÅ›ci odbywaÅ‚ siÄ™ bÄ™dzie na bieżąco do godz. 8°°, w pozostaÅ‚ych miesiÄ…cach roku trzy razy w tygodniu w poniedziaÅ‚ki, Å›rody i piÄ…tki do

godz. 10°°.

Dodatkowo na bieżąco powinno odbywać siÄ™ sprzÄ…tanie plaży  w ciÄ…gu dnia Å‚Ä…cznie z zejÅ›ciami na plażę jak również opróżnianie do worków przeÅ‚adowanych koszy i zbieranie Å›mieci wokóÅ‚ koszy.

 

PozostaÅ‚e odcinki plaż od ujÅ›cia WisÅ‚y do granic gminy należy sprzÄ…tać z opakowaÅ„ plastikowych, szklanych, makulatury i innych odpadów raz w tygodniu, natomiast bronowanie należy wykonać raz w miesiÄ…cu.

 

Do 5 kwietnia należy wykonać sprzÄ…tanie plaży w obrÄ™bie zabudowaÅ„ od Mikoszewa do Stegny należy sprzÄ…tać z opakowaÅ„ plastikowych, szklanych, makulatury i innych odpadów oraz przebronować.

 

Do  26 kwietnia należy wykonać  bronowanie na terenie caÅ‚ej dÅ‚ugoÅ›ci plaży od Mikoszewa do Stegny  i przesiewanie  w obrÄ™bie zabudowaÅ„, należy sprzÄ…tnąć z opakowaÅ„ plastikowych, szklanych, makulatury i innych odpadów.

 

Mechaniczne przesiewanie piasku na plażach w okresie

 od 4 czerwca – do 2 wrzeÅ›nia, dwa razy w miesiÄ…cu miedzy 1 a 5 oraz

 15 a 20 każdego miesiÄ…ca na odcinkach:

- Mikoszewo od zejÅ›cia nr 86 – 90 do 100 m za zejÅ›cie nr 90.

- Jantar pomiÄ™dzy zejÅ›ciami nr  77 – 85.

- Junoszyno pomiÄ™dzy zejÅ›ciami nr 73 – 76.

- Stegna pomiÄ™dzy zejÅ›ciami  nr 64 – 72.

 

W przypadku wystÄ…pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiajÄ…cych zastosowanie sprzÄ™tu specjalistycznego, nowy termin wykonania prac zostanie uzgodniony z ZamawiajÄ…cym lub prace zostanÄ… wykonane w inny sposób, który pozwoli osiÄ…gnąć zamierzony efekt.

W okresie od 30 kwietnia  do 3 czerwca oraz od  3 wrzeÅ›nia do 30 wrzeÅ›nia w każdy poniedziaÅ‚ek miesiÄ…ca należy posprzÄ…tać z pozostawionych odpadów plastikowych, szklanych, papierowych oraz z wystawionych worków na odpady wszystkie zejÅ›cia na plaże od nr 64 do nr 90.

Liczba wyświetleń: 2649