Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONKURS UG w Stegnie Drukuj Stworz PDF

WAŻNE!!!!!! Przeczytaj koniecznie !!!!!!!!!

WÓJT GMINY STEGNA

ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  na terenie Gminy Stegna do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 

przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących  przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw), w zakresie realizacji zadań Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012r

 

Konkurs obejmuje organizację zajęć będących alternatywną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych, tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia, organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych,  popularyzacji uczestnictwa w aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, działaniach w formie konkursów, zawodów sportowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, wpływających na kształtowanie postaw i osobowości u dzieci i młodzieży, spektakli profilaktycznych poruszających tematykę uzależnień .  Rekomendowane jest objęcie zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi dzieci z grup ryzyka.

 

Zadania zostaną realizowane w trzech obszarach obejmujących teren Gminy Stegna;

      I.        Obszar nr 1 obejmujący swym zasięgiem Sołectwa:  Stegna, Rybina, Tujsk, Chełmek, Chełmek Osada, Stobiec

    II.        Obszar nr 2 obejmujący swym zasięgiem sołectwa: Mikoszewo, Przemysław, Jantar, Jantar Leśniczówka, Izbiska, Stegienka, Stegienka Osada, Junoszyno, Chorążówka, Głobica

   III.        Obszar nr 3 obejmujący swym zasięgiem sołectwa: Drewnica, Żuławki, Bronowo, Dworek-Niedźwiedzica, Świerznica, Nowotna

 

Czekamy na propozycje zadań:

chelmekosada@wp.pl

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2012-04-23 09:18:15
załącznik 2012-04-23 09:18:02
Liczba wyświetleń: 1133