Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

WYMIANA MŁODZIEŻY POMIĘDZY POLSKĄ A TURCJĄ W STEGNIE Drukuj Stworz PDF

 

W dniach 26.04 - 05.05 na OÅ›rodku Rechabilitacyjno-Wczasowym Fala w Stegnie miaÅ‚a miejsce Wymiana MÅ‚odzieży. Projekt, który umożliwiÅ‚ przyjazd Turków do Polski zostaÅ‚ stworzony tylko i wyÅ‚Ä…cznie przez Uczniowski Klub Sportowy w Stegnie. WkÅ‚ad wÅ‚asny w projekcie zostaÅ‚ poniesiony także tylko i wyÅ‚Ä…cznie przez UKS Morze Stegna, a mÅ‚odzież z Turcji wnosiÅ‚a do projektu 30% ceny biletu lotniczego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w caÅ‚oÅ›ci sfinansowaÅ‚a projekt, który ostatecznie opiewaÅ‚ na kwotÄ™ okoÅ‚o 75.000,00 zÅ‚. DziÄ™ki temu 18 osób z Turcji mogÅ‚o przylecieć do Polski i spÄ™dzić miÅ‚o 10 dni w towarzystwie naszych zawodników. Projekt o nazwie "Sport, równość, kultura" realizowany byÅ‚ przez ponad tydzieÅ„. W trakcie tych dni przeprowadzone byÅ‚y różnego rodzaju warsztaty, zabawy sportowe, turnieje i mecze w siatkówkÄ™ oraz piÅ‚kÄ™ nożnÄ…. NajwiÄ™kszymi wydarzeniami projektu nazwać można Turniej na Orliku, który wygraÅ‚a drużyna Morze Stegna/Bursa, dzieÅ„ Turecki, dzieÅ„ Polski, mecz towarzyski Polska - Turcja, który zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ remisem, wycieczkÄ™ do GdaÅ„ska oraz do Muzeum Stutthof.
Na poczÄ…tku mieliÅ›my spore obawy przed przyjazdem grupy Tureckiej, gÅ‚ównie chodziÅ‚o o barierÄ™ jÄ™zykowÄ…. OkazaÅ‚o siÄ™ jednak, że sÄ… to fantastyczni ludzie, którzy Å›wietnie zintegrowali siÄ™ z naszÄ… grupÄ… a bariera jÄ™zykowa nie byÅ‚a żadnÄ… przeszkodÄ…. Wszyscy dobrze siÄ™ bawili a na warsztatach przeÅ‚amaliÅ›my wiele stereotypów dotyczÄ…cych Polski i Turcji. Nasi goÅ›cie ocenili nasz projekt bardzo wysoko i obiecali, że doÅ‚ożą wszelkich staraÅ„ aby rewizytować naszÄ… grupÄ™ w najbliższej przyszÅ‚oÅ›ci w Turcji powiedziaÅ‚ Lider grupy Polskiej Krzysztof JuÅ›ko.
Wymiana  sfinansowana  ze  Å›rodków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -
Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu"
-- 
Pozdrowienia,
 UKS Morze Stegna

 

Liczba wyświetleń: 1328