Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wymiana młodzieży polsko-tureckiej Drukuj Stworz PDF

W dniach 26.04 - 05.05 na Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym Fala w Stegnie miała miejsce Wymiana Młodzieży. Projekt, który umożliwił przyjazd Turków do Polski został stworzony tylko i wyłącznie przez Uczniowski Klub Sportowy w Stegnie.

WkÅ‚ad wÅ‚asny w projekcie zostaÅ‚ poniesiony także tylko i wyÅ‚Ä…cznie przez UKS Morze Stegna, a mÅ‚odzież z Turcji wnosiÅ‚a do projektu 30% ceny biletu lotniczego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w caÅ‚oÅ›ci sfinansowaÅ‚a projekt, który ostatecznie opiewaÅ‚ na kwotÄ™ okoÅ‚o 75.000,00 zÅ‚. DziÄ™ki temu 18 osób z Turcji mogÅ‚o przylecieć do Polski i spÄ™dzić miÅ‚o 10 dni w towarzystwie naszych zawodników. Projekt o nazwie "Sport, równość, kultura" realizowany byÅ‚ przez ponad tydzieÅ„. W trakcie tych dni przeprowadzone byÅ‚y różnego rodzaju warsztaty, zabawy sportowe, turnieje i mecze w siatkówkÄ™ oraz piÅ‚kÄ™ nożnÄ…. NajwiÄ™kszymi wydarzeniami projektu nazwać można Turniej na Orliku, który wygraÅ‚a drużyna Morze Stegna/Bursa, dzieÅ„ Turecki, dzieÅ„ Polski, mecz towarzyski Polska - Turcja, który zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ remisem, wycieczkÄ™ do GdaÅ„ska oraz do Muzeum Stutthof.

 

Na poczÄ…tku mieliÅ›my spore obawy przed przyjazdem grupy Tureckiej, gÅ‚ównie chodziÅ‚o o barierÄ™ jÄ™zykowÄ…. OkazaÅ‚o siÄ™ jednak, że sÄ… to fantastyczni ludzie, którzy Å›wietnie zintegrowali siÄ™ z naszÄ… grupÄ… a bariera jÄ™zykowa nie byÅ‚a żadnÄ… przeszkodÄ…. Wszyscy dobrze siÄ™ bawili a na warsztatach przeÅ‚amaliÅ›my wiele stereotypów dotyczÄ…cych Polski i Turcji. Nasi goÅ›cie ocenili nasz projekt bardzo wysoko i obiecali, że doÅ‚ożą wszelkich staraÅ„ aby rewizytować naszÄ… grupÄ™ w najbliższej przyszÅ‚oÅ›ci w Turcji powiedziaÅ‚ Lider grupy Polskiej Krzysztof JuÅ›ko.

 

Wymiana  sfinansowana  ze  Å›rodków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "MÅ‚odzież w dziaÅ‚aniu"

Liczba wyświetleń: 1099