Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

DOTACJA Starostwo Powiatowe 2012 Drukuj Stworz PDF

.......Zrób cos dla innych zrób coś dla siebie......

Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom SzansÄ™”  CheÅ‚mek Osada otrzymaÅ‚o dofinansowanie z  Powiatu Nowodworskiego reprezentowanego przez ZarzÄ…d powiatu w Nowym Dworze GdaÅ„skim na realizacjÄ™ zadania publicznego pod tytuÅ‚em :

I Powiatowy Festiwal pt. „ Jesienne Inspiracje”.

Termin realizacji zadania od dnia 01.09.2012 do dnia 31.10.2012 r. 

Åšrodki przekazane na ten cel to 1500,00.

Celem gÅ‚ównym zadania publicznego: jest integracja i aktywizacja mieszkaÅ„ców Powiatu Nowodworskiego, z wykorzystaniem i promowaniem lokalnych darów natury.

Sposób realizacji:

Zorganizujemy I Powiatowy Festiwal pt.: „Jesienne Inspiracje”. Impreza bÄ™dzie miaÅ‚a charakter otwarty. Jeżeli pogoda nam dopisze, Festiwal odbÄ™dzie siÄ™ w CheÅ‚mku Osadzie. JeÅ›li nie, przeniesiona zostanie do Domu Kultury w Rybinie. Podczas Festiwalu każdy znajdzie coÅ› dla siebie. Planujemy zorganizować warsztaty rÄ™kodzielnicze, z wykorzystaniem naturalnych materiaÅ‚ów – darów natury (np. sÅ‚oma, owoce, warzywa, trawa, kwiaty). Nawiążemy wspóÅ‚pracÄ™ z Paniami z KóÅ‚ GospodyÅ„ Wiejskich Powiatu Nowodworskiego, które bÄ™dÄ… mogÅ‚y wystawić swoje stoiska promocyjne oraz przygotować różne potrawy z darów natury (dania z warzyw – np. ziemniaków, pieczywo wÅ‚asnego wyrobu itd.). CaÅ‚Ä… imprezÄ™ uÅ›wietni wystÄ™p zespoÅ‚u muzycznego, a animator zajmie siÄ™ organizowaniem zabaw dla dzieci. Na zakoÅ„czenie zostanie rozpalone ognisko, ze wspólnym pieczeniem ziemniaków i kieÅ‚basek.

Parę tygodni przed Festiwalem (wrzesień), ogłosimy dwa konkursy:

-  konkurs plastyczny dla dzieci i mÅ‚odzieży na prace przestrzenne pt.: „Å»uÅ‚awy i Mierzeja WiÅ›lana – moja maÅ‚a Ojczyzna”. Jednym z kryteriów oceny prac bÄ™dzie wykorzystaniem naturalnych materiaÅ‚ów. RozstrzygniÄ™cie konkursu i rozdanie nagród nastÄ…pi podczas Festiwalu. Konkurs zostanie podzielony na 3 grupy wiekowe: I – III SP, IV – VI SP, oraz GIM. Nagrodzimy pierwsze  trzy miejsca w każdej kategorii.

      -  konkurs kulinarny pt.: „Jesienne inspiracje”, w tym roku w roli gÅ‚ównej – ziemniak. Uczestnicy konkursu bÄ™dÄ™ mogli przygotować różnego rodzaju specjaÅ‚y z ziemniakiem w tle. Inicjatywa ma na celu integracjÄ™ mieszkaÅ„ców powiatu oraz wymiana doÅ›wiadczeÅ„ i przepisów kulinarnych miÄ™dzy uczestnikami. Nagrodzimy trzy pierwsze miejsca.

 

Festiwal bÄ™dzie nie tylko imprezÄ… kulturalnÄ…. Jego gÅ‚ównym zadaniem bÄ™dzie podtrzymywanie tradycji rÄ™kodzielniczych oraz ochrona dóbr i tradycji ludowych. Mieszkamy na terenie częściowo rolniczym, bogatym w różnego rodzaju plony – dary natury. Ludzie czÄ™sto zapominajÄ… jak ważna w dzisiejszych czasach jest zdrowa, naturalna żywność.

 

W ramach projektu chcielibyÅ›my zaprosić do wspóÅ‚pracy w zadaniach mÅ‚odzież mieszkajÄ…cÄ… w CheÅ‚mku Osadzie:

- promocja projektu (przygotowanie plakatów i rozwieszanie na tablicach, umieszczanie informacji na stronach internetowych, umieszczenie informacji w prasie),

- przygotowanie dokumentacji zdjęciowej projektu,

- przeprowadzenie z dziećmi zabaw, konkursów podczas festiwalu,

- pomoc przy zorganizowaniu Powiatowego Festiwalu  „Jesienne Inspiracje”

W zamian otrzymasz Certyfikat Wolontariatu (dodatkowy wpis do CV) i doświadczenie przy realizacji projektu.

Wszystkich mieszkaÅ„ców serdecznie zapraszamy do przyÅ‚Ä…czenia siÄ™ w realizacjÄ™ projektu. Czekamy na zgÅ‚oszenia, ciekawe rozwiÄ…zania i pomysÅ‚y.

„ Każdy, do kogo zwrócisz siÄ™ o pomoc nie zauważy tego-każdy nie proszony o radÄ™, zauważy to natychmiast” .

                                                                                Prawo Finagle'a

                                                                                                       

                                                                                    ZarzÄ…d Stowarzyszenia

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1288