Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

UPAŁY Drukuj Stworz PDF

Zasady bezpieczeÅ„stwa podczas upaÅ‚ów

Podczas upaÅ‚ów, gdy temperatura powietrza osiÄ…ga 30ºC i wiÄ™cej, nasila siÄ™ ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególnÄ… troskÄ… dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.


1. PRZYSTOSOWANIE DOMU LUB MIESZKANIA
• utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniach do 32°C w dzieÅ„ i do 24°C w nocy;
• odsÅ‚anianie i otwieranie okien w nocy i wczeÅ›nie rano, gdy na zewnÄ…trz temperatura powietrza jest niższa;
• zamykanie oraz zasÅ‚anianie okien zasÅ‚onami lub żaluzjami, również w klimatyzowanych pomieszczeniach;
• wyÅ‚Ä…czanie w miarÄ™ możliwoÅ›ci sztucznego oÅ›wietlenia i urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych;


2. UNIKANIE UPAŁU
• przebywanie w najchÅ‚odniejszych pomieszczeniach w domu;
• unikanie forsownego wysiÅ‚ku fizycznego;
• unikanie wychodzenia na zewnÄ…trz w czasie najwiÄ™kszych upaÅ‚ów, w szczególnoÅ›ci miÄ™dzy godzinÄ… 10:00 a 15:00;
• spÄ™dzanie w miarÄ™ możliwoÅ›ci 2-3 godzin w chÅ‚odnym miejscu (np. w klimatyzowanych budynkach użytecznoÅ›ci publicznej);
• stosowanie kosmetyków z wysokim filtrem UV;
• nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierzÄ…t w samochodach, nawet na chwilÄ™;


3. CHŁODZENIE I NAWADNIANIE ORGANIZMU
• branie czÄ™stych, chÅ‚odnych pryszniców lub kÄ…pieli oraz stosowanie chÅ‚odnych okÅ‚adów na ciaÅ‚o;
• noszenie jasnych, lekkich, luźnych, baweÅ‚nianych lub lnianych ubraÅ„ oraz nakrycia gÅ‚owy i okularów przeciwsÅ‚onecznych z filtrem UV;
• noszenie wygodnego i przewiewnego obuwia;
• picie dużej iloÅ›ci wody;
• unikanie spożywania napojów alkoholowych;
• spożywanie chÅ‚odnych, lekko solonych potraw oraz owoców i warzyw o wysokiej zawartoÅ›ci potasu (pomidory, pomaraÅ„cze, saÅ‚aty, ogórki, marchew);
• przechowywanie żywnoÅ›ci, szczególnie Å‚atwo psujÄ…cej siÄ™, w warunkach chÅ‚odniczych;
• utrzymywanie higieny osobistej;


4. UDZIELANIE POMOCY
• jeÅ›li w Twoim otoczeniu mieszkajÄ… osoby w podeszÅ‚ym wieku, chore lub samotne - odwiedzaj je i w razie potrzeby udziel pomocy;
• przechowywanie leków w temperaturze poniżej 25°C lub w lodówce (należy zapoznać siÄ™ z instrukcjÄ… zamieszczonÄ… na opakowaniu);
• w przypadku wystÄ…pienia objawów, takich jak: zawroty gÅ‚owy, nudnoÅ›ci, przyspieszona akcja serca lub stan podgorÄ…czkowy, należy natychmiast udać siÄ™ do chÅ‚odnego miejsca, zwilżyć twarz, rÄ™ce i nogi, a nastÄ™pnie zwrócić siÄ™ o pomoc do najbliższego punktu opieki medycznej;
• do osoby, która majaczy, ma drgawki, gorÄ…cÄ… i suchÄ… skórÄ™, traci przytomność, niezwÅ‚ocznie należy wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe;
• podczas oczekiwania na przybycie lekarza lub pogotowia należy:
- przenieść osobę w chłodniejsze miejsce,
- uÅ‚ożyć na plecach z nogami i miednicÄ… uniesionymi wyżej niż tuÅ‚ów,
- obniżać temperaturę ciała poprzez:
· przyÅ‚ożenie zimnych okÅ‚adów w okolice szyi, pach i pachwin,
· nieprzerwane wachlowanie,
· spryskiwanie skóry wodÄ… o temperaturze 25-30 °C.
- nie należy podawać żadnych leków,
- osobÄ™, która straciÅ‚a przytomność należy uÅ‚ożyć na boku.


Opracowano przez GÅ‚ówny Inspektorat Sanitarny na podstawie: „Public health advice on preventing health impacts of heat. A set of information sheets for different target audiences”. World Health Organization 2011

Liczba wyświetleń: 1835