Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

JANTAROWE LATO 2012 - Turnieje plażowej piłki siatkowej Drukuj Stworz PDF

 

Regulamin Grand Prix w Siatkówce Plażowej

 

I Cel zawodów

-          Promocja aktywnych form spÄ™dzania czasu wolnego

 

II Organizatorzy

-          UrzÄ…d Gminy w Stegnie

 

III Termin i miejsce zawodów

-          Rozgrywki Grand Prix w siatkówce plażowej  zostanÄ… przeprowadzone turniejowo w okresie wakacji poczÄ…wszy od 01 lipca 2012r.

-          Zawody odbywać siÄ™ bÄ™dÄ…  wedÅ‚ug poniższego terminarza:

 • 01 lipca 2012 r. godz.11.00 – plaża w Stegnie
 • 22 lipca 2012 r. godz.11.00 – plaża w Stegnie
 • 29 lipca 2012 r. godz.11.00 – plaża w Jantarze
 • 05 sierpnia 2012 r. godz.11.00 – plaża w Jantarze
 • 12 sierpnia 2012 r. godz.11.00 – plaża w Stegnie
 • 19 sierpnia 2012 r. godz.11.00 – plaża w Jantarze
 • 26 sierpnia 2012 r. godz.11.00 – plaża w Stegnie

 

IV Uczestnictwo w zawodach

-          Turnieje rozgrywane bÄ™dÄ… w kategorii OPEN bez podziaÅ‚u na pÅ‚eć i wiek uczestników.

-          W turniejach mogÄ… brać udziaÅ‚ pary, które dokonajÄ… zgÅ‚oszenia póÅ‚ godziny przed zawodami -

zespoÅ‚y zgÅ‚aszane w tym terminie rozstawione zostanÄ… wg losowania, które nastÄ…pi zaraz po  

zakończeniu zgłoszeń.

 

V Sposób przeprowadzenia zawodów

-          Zawody zostanÄ… rozegrane zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami w siatkówce plażowej PZPS

-          Organizator może dostosować system gier do liczby zgÅ‚oszeÅ„ informujÄ…c o tym przed rozpoczÄ™ciem turnieju.

-          Zawodnicy tworzÄ…cy zespóÅ‚ zdobywajÄ… punkty rankingowe indywidualnie w liczbie równej poÅ‚owie punktów przyznanych zespoÅ‚owi za zajÄ™te miejsce w turnieju; tym samym dopuszcza siÄ™ dowolność    w kompletowaniu zespoÅ‚u na kolejne turnieje.

-          Suma punktów uzyskanych z wszystkich turniejów kwalifikacyjnych decyduje o miejscu zawodnika w rankingu.

 

Punktacja

Miejsce w turnieju

Liczba punktów rankingowych

1

40

2

30

3

20

4

16

5-6

12

7-8

10

9-12

8

>12

6

 

-          W kolejnych turniejach, zespoÅ‚y posiadajÄ…ce najwiÄ™kszÄ… liczbÄ™ punktów rankingowych zostajÄ… rozstawione.

-          Po rozegraniu meczów ustala siÄ™ kolejność zespoÅ‚ów zgodnie z zasadami:

 • zwyciÄ™stwo - 2 pkt.
 • porażka - 1 pkt.
 • walkower - 0 pkt.

-          O kolejnoÅ›ci zespoÅ‚u decydujÄ…:

 1.  
  • Ilość punktów za wygrane mecze.
  • Lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych.
  • Lepszy (wyższy) stosunek maÅ‚ych punktów zdobytych do straconych.
  • Wynik bezpoÅ›redniego spotkania pomiÄ™dzy zainteresowanymi zespoÅ‚ami.

VI Nagrody

-          Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostanÄ… uhonorowani pamiÄ…tkowym medalami oraz pucharami

-          UrzÄ…d Gminy w Stegnie, przewiduje również  nagrody dla najlepszych zawodników

 

VII Sprawy różne

-          Organizator zobowiÄ…zuje siÄ™ do podania wyników i aktualnej tabeli każdej rundy rozgrywek

-          SÄ™dziowie wyznaczeni bÄ™dÄ… przez organizatorów.

-          W sytuacjach problemowych, spornych, ostatecznÄ… decyzje podejmuje sÄ™dzia oraz organizator turnieju.

-          Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialnoÅ›ci za rzeczy skradzione lub zgubione podczas zawodów

-          Zawodnicy ubezpieczajÄ… siÄ™ od NW indywidualnie.

 

VIII Kontakt

-          Artur Bryk

Mail: [email protected] 

 

Liczba wyświetleń: 1729