Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Program "Polska Cyfrowa Równych Szans" Drukuj Stworz PDF

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji realizuje program "Polska Cyfrowa Równych Szans" http://latarnicy.pl - umożliwiający zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności korzystania z Internetu przez osoby pokolenia 50+, dotąd wykluczone cyfrowo.

 

Kluczowym elementem realizacji projektu jest zaangażowanie w jego dziaÅ‚ania animatorów lokalnych – Latarników Polski Cyfrowej, którzy bÄ™dÄ… prowadzić zajÄ™cia wÅ‚Ä…czajÄ…ce pokolenie 50+ w cyfrowy Å›wiat w swoim lokalnym Å›rodowisku. Docelowo chcielibyÅ›my, aby w każdej polskiej gminie dziaÅ‚aÅ‚ przynajmniej jeden Latarnik Polski Cyfrowej!

 

W województwie pomorskim mamy w tej chwili 96 zadeklarowanych Latarników Polski Cyfrowej.

 

Jest to dziaÅ‚alność na zasadzie wolontariatu, poszukujemy zatem osób przekonanych do tej formy aktywnoÅ›ci, spoÅ‚eczników, animatorów lokalnych dziaÅ‚aÅ„ (organizatorzy przewidujÄ… wsparcie specjalnymi grantami okoÅ‚o 200 najciekawszych lokalnych inicjatyw. Granty zostanÄ… przyznane latarnikom, którzy przedstawiÄ… swoje programy lokalnych dziaÅ‚aÅ„ w konkursie. Konkurs zostanie ogÅ‚oszony w drugiej poÅ‚owie roku i rozstrzygniÄ™ty do koÅ„ca 2012 r. Programy bÄ™dÄ… realizowane w okresie styczeÅ„ 2013-czerwiec 2014r.).

 

W tej chwili na terenie caÅ‚ego kraju chęć zostania Latarnikiem Polski Cyfrowej zadeklarowaÅ‚o już ponad 2500 osób. Poszukujemy jeszcze osób szczególnie mieszkajÄ…cych w maÅ‚ych miastach oraz na terenach wiejskich, tak aby w każdej gminie prowadzone byÅ‚y dziaÅ‚ania integracji cyfrowej dorosÅ‚ych Polaków ujÄ™te w ogólnopolskim programie Polska Cyfrowa Równych Szans.

 

Każdy z Latarników zostanie przeszkolony i otrzyma wyprawkÄ™ (legitymacjÄ™, plecak, plakaty i materiaÅ‚y edukacyjne), bÄ™dzie także na co dzieÅ„ wspierany przez doradców
i koordynatorów wspóÅ‚dziaÅ‚ania w regionach.

Do dyspozycji Latarników zostanie oddany jesieniÄ… 2012 portal Latarnicy.pl a także system e-learningowy i forum dyskusyjne. BÄ™dÄ… oni mogli przeciwdziaÅ‚ać wykluczeniu cyfrowemu w gminie poprzez prowadzenie nieodpÅ‚atnych zajęć wprowadzajÄ…cych w Å›wiat Internetu osoby
z pokolenia 50+.

 

Wszelkie informacje na temat projektu znaleźć można w serwisie: http://latarnik.mwi.pl/, lub http://facebook.com/polskacyfrowa

 

Każdy chętny do działania w roli Latarnika może się zarejestrować w systemie: http://ankiety.mwi.pl/index.php?sid=46113

Liczba wyświetleń: 1153