Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Co wójt robi miedzy sesjami od 28 czerwca 2012 r. do 30 sierpnia 2012 roku Drukuj Stworz PDF

 

 

 

1. Codzienne spotkania z mieszkańcami

2. Udział w zakończeniu roku szkolnego we wszystkich szkołach Gminy Stegna

3. UdziaÅ‚ w imprezie „DzieÅ„ Rybaka” w Jantarze

4. UdziaÅ‚ w wystawie „Aktywni Razem” w Warsztatach Terapii ZajÄ™ciowej w Jantarze

5. Udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej

6. UdziaÅ‚ w wernisażu „Impresje Å»uÅ‚awskie” w bibliotece w Stegnie

7. UdziaÅ‚ w konkursie recytatorskim „Ocalić od zapomnienia” w Å›wietlicy wiejskiej w Å»uÅ‚awkach

8. Udział w festynach w Junoszynie (3 festyny)

9. Udział w otwarciu Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej

10. Udział w sobotnich koncertach organowych w kościele w Stegnie

11. Spotkanie z rolnikami z Mikoszewa w sprawie wypasu bydła na łąkach nadwiślańskich

12. UdziaÅ‚ w Walnym zebraniu czÅ‚onków SpóÅ‚dzielni Socjalnej Partner

13. Udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej

14. Udział w Mistrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze w dniach 14-15 lipca

15. UdziaÅ‚ w spotkaniu z P. Leszkiem Millerem w Stegnie w ramach „Pogodne Lato z SLD”

16. Udział w koncercie Lato z Radiem w Stegnie spotkanie z prezesem Polskiego Radia Andrzejem Siezieniewskim

17. Udział w 2 posiedzeniach Rady Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

18. spotkania z pracownikami UrzÄ™du – organizowane cyklicznie w każdy pierwszy poniedziaÅ‚ek miesiÄ…ca.

19. Udział w spotkaniu z firmą brokerską w sprawie ubezpieczeń

20. Udział w spotkaniu w sprawie Dożynek Gminnych w Rybinie

21. Udział w obchodach Święta Policji w Nowym Dworze Gdańskim

22. Udział w obchodach 10 - lecia Fundacji Pokolenia w Tczewie

23. Udział w koncertach szkoły muzycznej z Palafolls w Hiszpanii w szkole w Drewnicy i Mikoszewie, spotkanie z burmistrzem Palafolls

24. UdziaÅ‚ w obchodach 20 - lecia klubu „Czarni PrzemysÅ‚aw”

25. Spotkanie z Szefem Kancelarii Prezydenta Jackiem Michałowskim w ramach programu "Nowoczesny Patriotyzm".

26. Spotkanie z Radosławem Jasińskim dyrektorem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

27. Spotkanie ze ZdzisÅ‚awem Hofmanem - dyrektorem centrum Szkoleniowego KLANZA (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów

28. Udział w obchodach Europejskiego Święta Bursztynu w Wieluniu

29. Podpisanie umowy na realizacje projektu „Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjnoÅ›ci turystycznej miejscowoÅ›ci Jantar poprzez rozbudowÄ™ Å›wietlicy wiejskiej „Jantarowa PrzystaÅ„” oraz utworzeni przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokóÅ‚ stawu”

30. Udział w Amberfestiwalu w Jantarnym

31. UdziaÅ‚ w spotkaniu z Dyrektorami wszystkich szkóÅ‚ w Gminie Stegna

32. Udział w spotkaniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej

33. Udział w festynie w Mikoszewie

34. Udział w festynie w Drewnicy

35. Udział w spotkaniu Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej

36. Udział w spotkaniu z dyr. Jabłonowskim w sprawie odwodnienia ul. Gdańskiej w Stegnie

37. Podpisanie umów i rozpoczÄ™cie prac termo-modernizacyjnych w szkoÅ‚ach

38. Podpisanie umowy i rozpoczęcie prac w Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie

39. Udział w pracach komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego

40. ZÅ‚ożenie wniosków na dofinansowanie inwestycji z Agencji NieruchomoÅ›ci Rolnych;

a) Kanalizacja w Chełmku Osadzie I Etap

b) Remont budynku mieszkalnego w WiÅ›niówce

41. Przygotowywanie dokumentacji do przetargu na budowę kanalizacji w Chełmku Osadzie (100% dofinansowania)

42. UdziaÅ‚ w spotkaniu ZarzÄ…du LGR Brać Rybacka Mierzei WiÅ›lanej z Wójtami i Burmistrzami gmin bÄ™dÄ…cymi czÅ‚onkiem LGR

43. Spotkanie z Dyrektorem Chejmanowskim z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w/s zasad i terminów wypÅ‚aty odszkodowania za grunty, które bÄ™dÄ… przejmowane pod drogÄ™ ekspresowÄ… S7

44. UdziaÅ‚ w spotkaniach grupy roboczej zwiÄ…zanej z „ustawÄ… Å›mieciowÄ…”

45. Wizytowanie z RadÄ… Gminy pomieszczeÅ„ przygotowywanych na pralnie przez SpóÅ‚dzielniÄ™ Partner

46. Udział w radach budowy kanalizacji

Liczba wyświetleń: 1387