Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Co wójt robi miedzy sesjami od 28 czerwca 2012 r. do 30 sierpnia 2012 roku Drukuj Stworz PDF

 

 

 

1. Codzienne spotkania z mieszkańcami

2. Udział w zakończeniu roku szkolnego we wszystkich szkołach Gminy Stegna

3. Udział w imprezie „Dzień Rybaka” w Jantarze

4. Udział w wystawie „Aktywni Razem” w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jantarze

5. Udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej

6. Udział w wernisażu „Impresje Żuławskie” w bibliotece w Stegnie

7. Udział w konkursie recytatorskim „Ocalić od zapomnienia” w świetlicy wiejskiej w Żuławkach

8. Udział w festynach w Junoszynie (3 festyny)

9. Udział w otwarciu Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej

10. Udział w sobotnich koncertach organowych w kościele w Stegnie

11. Spotkanie z rolnikami z Mikoszewa w sprawie wypasu bydła na łąkach nadwiślańskich

12. Udział w Walnym zebraniu członków Spółdzielni Socjalnej Partner

13. Udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej

14. Udział w Mistrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze w dniach 14-15 lipca

15. Udział w spotkaniu z P. Leszkiem Millerem w Stegnie w ramach „Pogodne Lato z SLD”

16. Udział w koncercie Lato z Radiem w Stegnie spotkanie z prezesem Polskiego Radia Andrzejem Siezieniewskim

17. Udział w 2 posiedzeniach Rady Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

18. spotkania z pracownikami Urzędu – organizowane cyklicznie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

19. Udział w spotkaniu z firmą brokerską w sprawie ubezpieczeń

20. Udział w spotkaniu w sprawie Dożynek Gminnych w Rybinie

21. Udział w obchodach Święta Policji w Nowym Dworze Gdańskim

22. Udział w obchodach 10 - lecia Fundacji Pokolenia w Tczewie

23. Udział w koncertach szkoły muzycznej z Palafolls w Hiszpanii w szkole w Drewnicy i Mikoszewie, spotkanie z burmistrzem Palafolls

24. Udział w obchodach 20 - lecia klubu „Czarni Przemysław”

25. Spotkanie z Szefem Kancelarii Prezydenta Jackiem Michałowskim w ramach programu "Nowoczesny Patriotyzm".

26. Spotkanie z Radosławem Jasińskim dyrektorem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

27. Spotkanie ze Zdzisławem Hofmanem - dyrektorem centrum Szkoleniowego KLANZA (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów

28. Udział w obchodach Europejskiego Święta Bursztynu w Wieluniu

29. Podpisanie umowy na realizacje projektu „Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzeni przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu”

30. Udział w Amberfestiwalu w Jantarnym

31. Udział w spotkaniu z Dyrektorami wszystkich szkół w Gminie Stegna

32. Udział w spotkaniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej

33. Udział w festynie w Mikoszewie

34. Udział w festynie w Drewnicy

35. Udział w spotkaniu Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej

36. Udział w spotkaniu z dyr. Jabłonowskim w sprawie odwodnienia ul. Gdańskiej w Stegnie

37. Podpisanie umów i rozpoczęcie prac termo-modernizacyjnych w szkołach

38. Podpisanie umowy i rozpoczęcie prac w Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie

39. Udział w pracach komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego

40. Złożenie wniosków na dofinansowanie inwestycji z Agencji Nieruchomości Rolnych;

a) Kanalizacja w Chełmku Osadzie I Etap

b) Remont budynku mieszkalnego w Wiśniówce

41. Przygotowywanie dokumentacji do przetargu na budowę kanalizacji w Chełmku Osadzie (100% dofinansowania)

42. Udział w spotkaniu Zarządu LGR Brać Rybacka Mierzei Wiślanej z Wójtami i Burmistrzami gmin będącymi członkiem LGR

43. Spotkanie z Dyrektorem Chejmanowskim z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w/s zasad i terminów wypłaty odszkodowania za grunty, które będą przejmowane pod drogę ekspresową S7

44. Udział w spotkaniach grupy roboczej związanej z „ustawą śmieciową”

45. Wizytowanie z Radą Gminy pomieszczeń przygotowywanych na pralnie przez Spółdzielnię Partner

46. Udział w radach budowy kanalizacji

Liczba wyświetleń: 1269