Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Szkolenie Obronne Drukuj Stworz PDF

W dniu 9. października 2012 r.  w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze GdaÅ„skim z udziaÅ‚em p. Ewy DÄ…bskiej – Starosty Nowodworskiego odbyÅ‚o siÄ™ szkolenie z zakresu akcji kurierskiej (AK AP). Szkolenie dla przedstawicieli urzÄ™dów gmin i starostwa powiatowego przeprowadziÅ‚ Komendant Wojskowej Komendy UzupeÅ‚nieÅ„ w Malborku p. ppÅ‚k Grzegorz StaÅ„czyk. Celem szkolenia byÅ‚o doskonalenie wspóÅ‚dziaÅ‚ania pomiÄ™dzy jednostkami samorzÄ…dowymi Powiatu Nowodworskiego, a WojskowÄ… KomendÄ… UzupeÅ‚nieÅ„ w Malborku. Po części teoretycznej w UrzÄ™dzie Gminy Stegna odbyÅ‚a siÄ™ część praktyczna szkolenia.

 

W szkoleniu udziaÅ‚ wziÄ™li: ZastÄ™pca Wójta – p. Krzysztof Swat, Sekretarz Gminy – p. Elżbieta Zych, Komendant Straży Gminnej p. Sylwester Rutkowski oraz Podinspektor ds. BezpieczeÅ„stwa i ZarzÄ…dzania Kryzysowego – p. Mariusz SowiÅ„ski.

Liczba wyświetleń: 1156