Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Szkolenie Obronne Drukuj Stworz PDF

W dniu 9. października 2012 r.  w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim z udziałem p. Ewy Dąbskiej – Starosty Nowodworskiego odbyło się szkolenie z zakresu akcji kurierskiej (AK AP). Szkolenie dla przedstawicieli urzędów gmin i starostwa powiatowego przeprowadził Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Malborku p. ppłk Grzegorz Stańczyk. Celem szkolenia było doskonalenie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu Nowodworskiego, a Wojskową Komendą Uzupełnień w Malborku. Po części teoretycznej w Urzędzie Gminy Stegna odbyła się część praktyczna szkolenia.

 

W szkoleniu udział wzięli: Zastępca Wójta – p. Krzysztof Swat, Sekretarz Gminy – p. Elżbieta Zych, Komendant Straży Gminnej p. Sylwester Rutkowski oraz Podinspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – p. Mariusz Sowiński.

Liczba wyświetleń: 1038