Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PROJEKT „Omnibus NGO” Drukuj Stworz PDF

Fundacja Pokolenia serdecznie zaprasza do udziaÅ‚u w projekcie   „Omnibus NGO”, realizowanym na terenie 5 powiatów tzw. Subregionu NadwiÅ›laÅ„skiego.

 

GÅ‚ównym celem projektu jest zwiÄ™kszenie potencjaÅ‚u III sektora poprzez stworzenie
5 Stref, które wpÅ‚ynÄ… na polepszenie różnych aspektów dziaÅ‚ania organizacji. Prężnie
i skutecznie dziaÅ‚ajÄ…ce organizacje pozarzÄ…dowe przekÅ‚adajÄ… siÄ™ na silnÄ… gminÄ™, która potrafi wiÄ™cej zdziaÅ‚ać dla swoich mieszkaÅ„ców.

Chcemy budować partnerstwa oraz strategie wspóÅ‚pracy. Zależy nam na rozwoju organizacji oraz III sektora na poziomie lokalnym. UdziaÅ‚ w projekcie wyposaży uczestników w narzÄ™dzia, z których bÄ™dÄ… mogli korzystać w dalszej pracy, także przekazujÄ…c nabytÄ… wiedzÄ™.

Projekt gwarantuje zwiÄ™kszenie potencjaÅ‚u III sektora w powiatach, co z pewnoÅ›ciÄ… przyczyni siÄ™ do lepszej wspóÅ‚pracy organizacji pozarzÄ…dowych z wÅ‚adzami samorzÄ…dowymi. Zapewnione w projekcie szkolenia sÄ… inwestycjÄ… w kapitaÅ‚ ludzki, która z pewnoÅ›ciÄ… zaprocentuje w przyszÅ‚oÅ›ci!

Projekt realizowany będzie w pięciu powiatach: tczewskim, nowodworskim, sztumskim, malborskim i starogardzkim od czerwca 2012 roku do końca września 2013. W ramach projektu będzie realizowanych 5 stref-zadań, mających za zadanie usamodzielnienie Organizacji Pozarządowych, uczyć je odpowiednich działań i umiejętności:

Kontakt:  Fundacja Pokolenia, Filip JÄ™druch, ul. KoÅ‚Å‚Ä…taja 9, 83-110 Tczew, tel. 58 352 45 46, mail:[email protected], www.fundacjapokolenia.pl

 

Liczba wyświetleń: 1146