Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Drukuj Stworz PDF

 „Celem nauki nie jest otwieranie drzwi nieskoÅ„czonej mÄ…droÅ›ci,

lecz poÅ‚ożenie kresu nieskoÅ„czonym bÅ‚Ä™dom.”

Bertolt Brecht

 


Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy


          W tym szczególnym dniu Edukacji Narodowej, pragnÄ™ serdecznie podziÄ™kować za trud i wysiÅ‚ek jaki wkÅ‚adacie w edukacjÄ™ dzieci i mÅ‚odzieży. Realizujecie zadania najbardziej wymagajÄ…ce i nieÅ‚atwe, przygotowujecie kolejne pokolenia do dalszej drogi życiowej, dalszej edukacji i udanego startu w dorosÅ‚Ä… przyszÅ‚ość. Każdy nauczyciel, bez wzglÄ™du na swojÄ… profesjÄ™ z pewnoÅ›ciÄ… doÅ‚ożyÅ‚ swojÄ… cegieÅ‚kÄ™ w procesie wewnÄ™trznego rozwoju swoich wychowanków. Kreatywność, wysiÅ‚ek intelektualny mÅ‚odych ludzi w przyszÅ‚oÅ›ci na pewno zaowocuje sukcesami w pracy zawodowej.  


      Å»yczÄ™ abyÅ›cie PaÅ„stwo odnaleźli w swojej nieÅ‚atwej pracy nauczyciela życiowe speÅ‚nienie, by przyniosÅ‚a ona satysfakcjÄ™ i zadowolenie. BÄ…dźcie dla swoich uczniów mistrzami, autorytetami, a także wyrozumiaÅ‚ymi wychowawcami i opiekunami.


      Å»yczenia kierujÄ™ również do pozostaÅ‚ych pracowników zatrudnionych w szkole. SkÅ‚adam im najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i zadowolenia z pracy.

 

                                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                  Wójt Gminy Stegna

                                                                                 Jolanta Kwiatkowska

Liczba wyświetleń: 1137