Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Podziękowania Sołectwa Junoszyno Drukuj Stworz PDF

27 wrzeÅ›nia na sesji Radna Gabriela Danelska zÅ‚ożyÅ‚a serdeczne podziÄ™kowania za pomoc w organizacji III Festynu w miejscowoÅ›ci Junoszyno pt. „Bezpieczna przestrzeÅ„” w imieniu caÅ‚ego soÅ‚ectwa Junoszona, Rady SoÅ‚eckiej. PodkreÅ›liÅ‚a, że gdyby nie pomoc tych osób na pewno ostatni festyn nie byÅ‚by tak udany i interesujÄ…cy.

Wraz soÅ‚tysem wsi PaniÄ… AgnieszkÄ… GórskÄ… wrÄ™czyÅ‚a podziÄ™kowania Komendantowi Powiatowemu Policji Panu WacÅ‚awowi Łokuciewskiemu, który oddelegowaÅ‚ funkcjonariuszy na motocyklach, którzy uÅ›wietnili ten festyn.

PodziÄ™kowania zostaÅ‚y zÅ‚ożone również:

1.  OSP Jantara w szczególnoÅ›ci Panu Zbigniewowi Pyra za przygotowanie pokazu gaÅ›niczego oraz narracjÄ™ pokazu ratowniczo-drogowego.

2. OSP Stegna na rÄ™ce Pana Wojciecha PÄ™kali, w szczególnoÅ›ci dla Pana Å»aka, który nieodpÅ‚atnie udostÄ™pniÅ‚ wysiÄ™gnik,

3. OSP Drewnica, w szczególnoÅ›ci dla Pana Zbigniewa Grudnia, który przygotowaÅ‚ pokaz ratownictwa medyczno-drogowego wspólnie ze Stowarzyszeniem Adiutares z GdaÅ„ska

4. Panu Piotrowi Jaczewskiemu, który nieodpÅ‚atnie użyczyÅ‚ dmuchany zamek, stanowiÅ‚ on dużą atrakcjÄ™ dla dzieci

5. Prezesce Fundacji Pokolenia Pani Wali JabÅ‚onowskiej za wspólprace z wolontariuszami fundacji przez wszystkie trzy festyny i uatrakcyjnienie zajÄ™c z dziećmi.

6.NajwiÄ™ksze podziÄ™kowania zÅ‚ożono dla Prezesa  Stowarzyszenia "Dajmy Dzieciom Szanse" CheÅ‚mek Osada  JarosÅ‚awa Milczanowskiego, za wspóÅ‚pracÄ™ o użyczenie osobowoÅ›ci prawnej, za caÅ‚e zaangażowanie w sprawy zwiÄ…zane z dokumentacjÄ… i jej rozliczeniem. DziÄ™ki tej wspóÅ‚pracy projekt ten mógÅ‚ zostać zrealizowany.

Radna Gabriela Danelska dodała, że ma nadzieję, iż jeżeli w przyszłym roku będą organizowane podobne festyny sołectwo będzie mogło ponownie liczyć na pomoc jaka w tym roku została udzielona.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik PodziÄ™kowania dla Stowarzyszenia " Dajmy Dzieciom SzansÄ™" 2012-10-16 23:10:01
załącznik PodziÄ™kowania dla wolontariuszy z Fundacji Pokolenia 2012-10-16 23:08:14
załącznik PodziÄ™kowania dla Pana Piotra Jaczewskiego 2012-10-16 23:06:50
załącznik PodziÄ™kowania dla OSP Drewnica 2012-10-16 23:05:13
załącznik PodziÄ™kowania dla OSP Stegna 2012-10-16 23:04:23
załącznik PodziÄ™kowania dla OSP Jantar 2012-10-16 23:03:21
załącznik PodziÄ™kowania dla Komendanta Powiatowego Policji 2012-10-16 23:02:30
Liczba wyświetleń: 1149