Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Badania mammograficzne Drukuj Stworz PDF

30 lipca 2012 r. Gmina Stegna przystąpiła do KONKURSU „ZDROWA GMINA”, którego celem jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – organizowane przez NFZ i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W pierwszym etapie konkursu zadaniem gminy było przeprowadzenie działań propagujących prewencję chorób nowotworowych, takich jak: rak piersi, rak szyjki macicy i rak jelita grubego tak, aby zmobilizować jak największą liczbę mieszkańców do wykonania badań przesiewowych.

W ramach promocji programu:

  • wywiesiliÅ›my plakaty informacyjne w budynku UrzÄ™du Gminy w Stegnie i w gablocie informacyjnej przed budynkiem,
  • przekazaliÅ›my do oÅ›rodków zdrowia w Stegnie, Rybinie i Drewnicy kilka dużych plakatów i kilkadziesiÄ…t ulotek informacyjnych,
  • wydrukowaliÅ›my kilkadziesiÄ…t maÅ‚ych plakatów dla każdego soÅ‚ectwa, celem wywieszenia ich w gablotach informacyjnych soÅ‚ectw,
  • do radnych i soÅ‚tysów skierowaliÅ›my proÅ›bÄ™ o rozpropagowanie wÅ›ród mieszkaÅ„ców naszej gminy informacji o możliwoÅ›ci przebadania siÄ™.

Na zaproszenie UrzÄ™du Gminy w Stegnie - dnia 22 wrzeÅ›nia 2012 r., w sobotÄ™ - na parkingu przy OSP w Stegnie stanÄ…Å‚ mammobus z firmy FADO S.A. Centrum UsÅ‚ug Medycznych. Radiolog wykonywaÅ‚ badania w godzinach od 900 do 1700.

Tego dnia przebadaÅ‚y siÄ™ 83 panie. Wg danych na dzieÅ„ 16 października 2012 r. wskaźnik przebadania w gminie Stegna wynosi 47,55% i jest on wyższy zarówno od Å›redniej wojewódzkiej (42,24%), jak i od Å›redniej krajowej (44,05%). Åšwiadczy to o tym, że coraz wiÄ™cej mieszkaÅ„ców naszej gminy ma Å›wiadomość jak ważnÄ… rzeczÄ… jest profilaktyka.

W naszej gminie do przebadania pozostaÅ‚y 652 panie, które już serdecznie zapraszamy dnia 14 grudnia 2012 r. (piÄ…tek) do skorzystania z badania w mobilnym mammobusie na parkingu przy OSP w Stegnie. Badania bÄ™dÄ… wykonywane w godzinach od 8.00 do 15.00. W ramach programu profilaktyki NFZ pokrywa koszty badania Paniom w wieku 50-69 lat, które nie wykonywaÅ‚y badania w ostatnich 24 miesiÄ…cach.

Panie nie objÄ™te badaniem profilaktycznym mogÄ… wykonać badanie odpÅ‚atnie - na podstawie skierowania lekarskiego.

Mobilny_mammobus

Już dzisiaj zarejestruj się na badanie:

- tel. 58 666 2 444 lub 801 080 007

- www.rejestracja.fado.pl

Rejestracja czynna:

- poniedziałek-piątek 8.00 - 20.00

- w soboty i niedziele 9.00 - 15.00

W tego typu akcjach bardzo ważną rolę spełnia informacja
przekazywana przez zaufane osoby, dlatego serdecznie dziękujemy
wszystkim osobom, które pomogÅ‚y w rozpropagowaniu informacji o badaniach.

Liczba wyświetleń: 1236