Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

„Żyj smacznie i zdrowo” - konkurs Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo,

Zostaliśmy poproszeni o wsparcie w rozpropagowaniu wśród naszych szkół gimnazjalnych programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo oraz o zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Stegnie.


Pragniemy poinformować, że marki WINIARY we wspóÅ‚pracy z FederacjÄ… Polskich Banków Å»ywnoÅ›ci już 5 listopada 2012 roku rozpoczynajÄ… III edycjÄ™ programu edukacyjnego „Å»yj smacznie i zdrowo” Patronat nad programem objÄ™li:

 • Polskie Towarzystwo Nauk Å»ywieniowych,
 • WydziaÅ‚ Nauk o Å»ywieniu CzÅ‚owieka i Konsumpcji SGGW.

III edycja programu została poszerzona o wątki ekologiczne m.in.:

 • recykling zużytych opakowaÅ„ spożywczych,
 • niemarnowanie energii oraz wody.

W zwiÄ…zku z tym organizatorzy akcji postanowili zmienić nazwÄ™ z „Jedz smacznie i zdrowo” na „Å»yj smacznie i zdrowo”, która w najlepszy sposób ukazuje cele programu.

Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów w caÅ‚ym kraju.

Zadania programu:

 • przypomnienie mÅ‚odzieży zasad prawidÅ‚owego i smacznego odżywiania,
 • zachÄ™cenie do podejmowania pierwszych prób gotowania, które nie musi być trudne i kosztowne
 • zachÄ™cenie do wspólnego, rodzinnego spożywania posiÅ‚ków,
 • podjecie tematów ważnych spoÅ‚ecznie, takich jak: marnowanie żywnoÅ›ci, niedożywienie, a także zmniejszanie iloÅ›ci odpadów, zużycia energii i wody.

Nauczyciele mogÄ… zgÅ‚aszać siÄ™ do programu poprzez stronÄ™ internetowÄ… www.zyjsmacznieizdrowo.pl. Po dokonaniu zgÅ‚oszenia klasy każdy nauczyciel otrzyma bezpÅ‚atnie zestaw dydaktyczny, w którego skÅ‚ad wchodzÄ…:

 • 3 gotowe scenariusze lekcyjne na temat zdrowego odżywiania, ekologii oraz niemarnowania żywnoÅ›ci,
 • CD z materiaÅ‚ami edukacyjnymi,
 • plakaty i plansze edukacyjne,
 • 3 filmy edukacyjne,
 • książeczki kulinarne dla każdego ucznia zawierajÄ…ce przepisy na smaczne i proste dania dla gimnazjalistów.

Scenariusze zajęć powstaÅ‚y we wspóÅ‚pracy z metodykami, dziÄ™ki czemu sÄ… zgodne z gimnazjalnym programem nauczania i stanowiÄ… doskonaÅ‚e uzupeÅ‚nienie wiadomoÅ›ci z innych przedmiotów, np. biologii czy chemii. Przepisy zawarte w książeczce kulinarnej powstaÅ‚y dziÄ™ki wspóÅ‚pracy dietetyka pani Agnieszki PiskaÅ‚y z kucharzem panem Jerzym Pasikowski.

W ramach programu nauczyciele wraz ze swoimi klasami mogą wziąć udział w konkursie na:

 • Plakat SpoÅ‚eczny nawiÄ…zujÄ…cy do celów programu,
 • Film SpoÅ‚eczny nawiÄ…zujÄ…cy do celów programu,
 • Wydarzenie SpoÅ‚eczne nawiÄ…zujÄ…ce do celów programu.

Nagrody:

30 zwyciÄ™skich klas otrzyma dla swoich szkóÅ‚ nowoczesne tablice multimedialne, a kolejne 30 komplety zestawów kulinarnych dla każdego ucznia. ZwyciÄ™skie szkoÅ‚y zostanÄ… odwiedzone przez przedstawicieli programu „Å»yj smacznie i zdrowo”, którzy wrÄ™czÄ… uroczyÅ›cie nagrody oraz przeprowadzÄ… zajÄ™cia dla uczniów.

Historia programu:

 • W pierwszej edycji programu wzięło udziaÅ‚ 458 szkóÅ‚. 622 nauczycieli wyedukowaÅ‚o w dziedzinie zdrowego odżywiania blisko 23 000 uczniów z 1014 klas.
 • W drugiej edycji programu wzięło udziaÅ‚ ponad 23% szkóÅ‚ gimnazjalnych w Polsce. Blisko 2 500 nauczycieli wyedukowaÅ‚o w dziedzinie zdrowego odżywiania ponad 85 000 uczniów z 3 400 klas.

Mamy nadzieję, że nadchodząca edycja zakończy się jeszcze większym sukcesem.

Liczba wyświetleń: 1637