Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Pliki do pobrania Drukuj Stworz PDF

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniÄ™cie drzew i krzewów,

2.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

3.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 ze zm./;
- RozporzÄ…dzenie Rady Ministrówz dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiÄ™wzięć mogÄ…cych znaczÄ…co oddziaÅ‚ywać na Å›rodowisko /Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397/.

Liczba wyświetleń: 795