Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej: Drukuj Stworz PDF

  • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • wydawania zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie odbioru i utylizacji odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych,
  • egzekwowania od przedsiębiorców terminowego przekazywania wykazów zawartych umów na wywóz nieczystości od przedsiębiorców prowadzących taką działalność na terenie Gminy,
  • prowadzenia ewidencji: właściciei gospodarstw domowych zobowiązanych do wywozu nieczystości, przedsiębiorców odbierającyc odpady komunalne, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni
  • prowadzenia rejestru działalności regulowanej
  • inicjowania i ułatwiania tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • postepowania w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomści i wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew.
Liczba wyświetleń: 767