Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami od 30.10.2012 do 29.11.2012 Drukuj Stworz PDF

 

  1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
  2. Spotkanie z przedstawicielami Lasów Państwowych, hodowcami koni, przedstawicielami branży turystycznej, sołtysami i radnymi w sprawie wyznaczenia tras konnych
  3. Spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnej w sprawie remontu w Wiśniówce
  4. Udział w spotkaniach Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego
  5. Udział w uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości w Szkole w Stegnie
  6. Udział w 65 rocznicy powstania Żuławskiego Banku Spółdzielczego
  7. Udział w spotkaniu z dyrektorami wszystkich szkół
  8. Udział w spotkaniu dotyczącym systemu wczesnego powiadamiania i alarmowania ludności przed zagrożeniami w Pruszczu Gdańskim
  9. Udział w Walnym Zebraniu członków Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego

10.  Udział w spotkaniu z radnymi w sprawie tzw. „Ustawy śmieciowej”

11.  Udział w spotkaniu z radą sołecką Jantaru

12.  Udział w Forum Pomorskiej Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku

13.  Udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej

14.  Udział w kongresie obywatelskim w Warszawie

15.  Udział w konferencji prasowej o udziale kobiet w samorządzie

16.  Udział w spotkaniu roboczym z okazji 40 - lecia gminy

17.  Udział w spotkaniu z okazji Dnia Sponsora w Szkole w Stegnie

18.  Udział w obchodach 20 – lecia Domu Pomocy Społecznej w Stegnie

19.  Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia

20.  Udział w konferencji Zarządzanie Metropoliami XXI wieku w Gdańsku

21.  Udział w spotkaniu w sprawie Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu

22.  Spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnych w/s kanalizacji w Wybicku

23.  Spotkanie z Burmistrzem Krynicy Morskiej i Wójtem Sztutowa w/s ścieżek rowerowych

24.  Spotkanie w Powiatowej Straży Pożarnej w/s planowanych ćwiczeń ratownictwa drogowego

25.  Udział w radach budowy,  dot. kanalizacji sanitarnej Przemysław, Żuławki, Drewnica.

26.  Udział w spotkaniu w Urzędzie Gminy  Sztutowo w/s wspólnego projektu ze środków transgranicznych

27.  Udział w spotkaniu w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym dot. wspólnych zamówień publicznych

28.  Udział w spotkaniu dotyczącym propagowania na terenie gminy Stegna nart biegowych

29.  Udział w ćwiczeniach z ratownictwa drogowego

30.  Udział w spotkaniu Pętli Żuławskiej

31.  Udział w spotkaniu w Izbach Rolniczych dot. uzgodnień planu zagospodarowania Stegny

32.  Udział w Konferencji w ramach wspólnego projektu Transgranicznego.

 

Liczba wyświetleń: 917