Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami od 30.10.2012 do 29.11.2012 Drukuj Stworz PDF

 

  1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
  2. Spotkanie z przedstawicielami Lasów PaÅ„stwowych, hodowcami koni, przedstawicielami branży turystycznej, soÅ‚tysami i radnymi w sprawie wyznaczenia tras konnych
  3. Spotkanie w Agencji NieruchomoÅ›ci Rolnej w sprawie remontu w WiÅ›niówce
  4. Udział w spotkaniach Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego
  5. Udział w uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości w Szkole w Stegnie
  6. UdziaÅ‚ w 65 rocznicy powstania Å»uÅ‚awskiego Banku SpóÅ‚dzielczego
  7. UdziaÅ‚ w spotkaniu z dyrektorami wszystkich szkóÅ‚
  8. Udział w spotkaniu dotyczącym systemu wczesnego powiadamiania i alarmowania ludności przed zagrożeniami w Pruszczu Gdańskim
  9. UdziaÅ‚ w Walnym Zebraniu czÅ‚onków GdaÅ„skiego Obszaru Metropolitarnego

10.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z radnymi w sprawie tzw. „Ustawy Å›mieciowej”

11.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z radÄ… soÅ‚eckÄ… Jantaru

12.  UdziaÅ‚ w Forum Pomorskiej Edukacji w UrzÄ™dzie MarszaÅ‚kowskim w GdaÅ„sku

13.  UdziaÅ‚ w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej

14.  UdziaÅ‚ w kongresie obywatelskim w Warszawie

15.  UdziaÅ‚ w konferencji prasowej o udziale kobiet w samorzÄ…dzie

16.  UdziaÅ‚ w spotkaniu roboczym z okazji 40 - lecia gminy

17.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z okazji Dnia Sponsora w Szkole w Stegnie

18.  UdziaÅ‚ w obchodach 20 – lecia Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w Stegnie

19.  UdziaÅ‚ w Powiatowej Radzie Zatrudnienia

20.  UdziaÅ‚ w konferencji ZarzÄ…dzanie Metropoliami XXI wieku w GdaÅ„sku

21.  UdziaÅ‚ w spotkaniu w sprawie Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu

22.  Spotkanie w Agencji NieruchomoÅ›ci Rolnych w/s kanalizacji w Wybicku

23.  Spotkanie z Burmistrzem Krynicy Morskiej i Wójtem Sztutowa w/s Å›cieżek rowerowych

24.  Spotkanie w Powiatowej Straży Pożarnej w/s planowanych ćwiczeÅ„ ratownictwa drogowego

25.  UdziaÅ‚ w radach budowy,  dot. kanalizacji sanitarnej PrzemysÅ‚aw, Å»uÅ‚awki, Drewnica.

26.  UdziaÅ‚ w spotkaniu w UrzÄ™dzie Gminy  Sztutowo w/s wspólnego projektu ze Å›rodków transgranicznych

27.  UdziaÅ‚ w spotkaniu w GdaÅ„skim Obszarze Metropolitalnym dot. wspólnych zamówieÅ„ publicznych

28.  UdziaÅ‚ w spotkaniu dotyczÄ…cym propagowania na terenie gminy Stegna nart biegowych

29.  UdziaÅ‚ w ćwiczeniach z ratownictwa drogowego

30.  UdziaÅ‚ w spotkaniu PÄ™tli Å»uÅ‚awskiej

31.  UdziaÅ‚ w spotkaniu w Izbach Rolniczych dot. uzgodnieÅ„ planu zagospodarowania Stegny

32.  UdziaÅ‚ w Konferencji w ramach wspólnego projektu Transgranicznego.

 

Liczba wyświetleń: 1023