Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

sprawozdanie z pracy wójta miedzy sesjami od 29.11.2012 do 28.12.2012 r Drukuj Stworz PDF

  1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
  2. Spotkanie w/s gazów Å‚upkowych
  3. Spotkanie Komitetu Sterującego Pętli Żuławskiej
  4. Udział w Konferencji dotyczącej perspektyw programowania na lata 2014- 2020
  5. UdziaÅ‚ w radach budowy,  dot. kanalizacji sanitarnej PrzemysÅ‚aw, Å»uÅ‚awki, Drewnica.
  6. Udział w odbiorach prac kanalizacyjnych w Chełmku Osadzie
  7. UdziaÅ‚ w odbiorach prac przy remoncie budynku komunalnego w WiÅ›niówce
  8. Spotkanie z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych w/s przejęcia przez Gminę majątku Agencji
  9. Udział w spotkaniu z Europosłem J.Kozłowskim dotyczące programowania 2014-2020

10.  UdziaÅ‚ w konsultacjach z mieszkaÅ„cami dot. nowego systemu odbierania odpadów.

11.  Spotkanie w Ryjewie  z przedstawicielami innych  gmin w sprawie realizacji wspólnych projektów w 2013 roku dotyczÄ…cych wykluczenia cyfrowego

12.  Spotkanie  z urbanistami w sprawie planu zagospodarowania Drewnicy

13.  UdziaÅ‚ w konferencji „Pomorskie –dobry kurs na edukacje”. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego. (Patrycja Masternak – gimnazjalistka ze szkoÅ‚y w Stegnie)

14.  UdziaÅ‚ w spotkaniu radnych, dyrektorów jednostek podlegÅ‚ych, kierowników referatów UG w sprawie budżetu Gminy Stegna

15.  UdziaÅ‚ w podsumowaniu kursu kulinarnego w Stobcu

16.  UdziaÅ‚ w podsumowaniu projektu edukacyjnego w szkole w Drewnicy

17.  Spotkanie w sprawie projektów uchwaÅ‚ tzw. „Å›mieciowych” z soÅ‚tysami

18.  UdziaÅ‚ w projekcie  "Nie ma Å›wiÄ…t bez ryby" w Rybinie zorganizowane przez LokalnÄ… GrupÄ™ RybackÄ…. GoÅ›ciem specjalnym byÅ‚ Pan Robert Sowa

19.  UdziaÅ‚ w spotkaniu w sprawie opracowania projektów planów  Natura 2000

20.  UdziaÅ‚ w spotkaniu czÅ‚onków Lokalnej Grupy Rybackiej

21.  UdziaÅ‚ w choince dla dzieci w GOK finansowanej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych

22.  UdziaÅ‚ w spotkaniach dotyczÄ…cych przygotowaÅ„ do obchodów 40- lecia Gminy Stegna

23.  UdziaÅ‚ w spotkaniu opÅ‚atkowym w Mikoszewie zorganizowanym przez Klub Kobiet oraz spoÅ‚eczność gimnazjalnÄ…

24.  UdziaÅ‚ w JaseÅ‚kach w Szkole w Drewnicy

25.  UdziaÅ‚ w konferencji podsumowujÄ…cej projekt „Zintegrowany system informacji turystycznej województwa pomorskiego”

26.  UdziaÅ‚ w Powiatowej Radzie Zatrudnienia

27.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z dyrektorami szkóÅ‚

28.  UdziaÅ‚ w spotkaniu wigilijnym w Banku SpóÅ‚dzielczym w Stegnie

29.  UdziaÅ‚ w spotkaniu wigilijnym spóÅ‚ki „Mierzeja”

30.  UdziaÅ‚ w JaseÅ‚kach w Szkole w Jantarze

31.  UdziaÅ‚ w JaseÅ‚kach w Szkole w Tujsku

32.  UdziaÅ‚ w pogrzebie Pana BolesÅ‚awa Kleina

33.  UdziaÅ‚ w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników CWÅ»

Liczba wyświetleń: 1220