Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

sprawozdanie z pracy wójta miedzy sesjami od 29.11.2012 do 28.12.2012 r Drukuj Stworz PDF

  1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
  2. Spotkanie w/s gazów łupkowych
  3. Spotkanie Komitetu Sterującego Pętli Żuławskiej
  4. Udział w Konferencji dotyczącej perspektyw programowania na lata 2014- 2020
  5. Udział w radach budowy,  dot. kanalizacji sanitarnej Przemysław, Żuławki, Drewnica.
  6. Udział w odbiorach prac kanalizacyjnych w Chełmku Osadzie
  7. Udział w odbiorach prac przy remoncie budynku komunalnego w Wiśniówce
  8. Spotkanie z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych w/s przejęcia przez Gminę majątku Agencji
  9. Udział w spotkaniu z Europosłem J.Kozłowskim dotyczące programowania 2014-2020

10.  Udział w konsultacjach z mieszkańcami dot. nowego systemu odbierania odpadów.

11.  Spotkanie w Ryjewie  z przedstawicielami innych  gmin w sprawie realizacji wspólnych projektów w 2013 roku dotyczących wykluczenia cyfrowego

12.  Spotkanie  z urbanistami w sprawie planu zagospodarowania Drewnicy

13.  Udział w konferencji „Pomorskie –dobry kurs na edukacje”. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego. (Patrycja Masternak – gimnazjalistka ze szkoły w Stegnie)

14.  Udział w spotkaniu radnych, dyrektorów jednostek podległych, kierowników referatów UG w sprawie budżetu Gminy Stegna

15.  Udział w podsumowaniu kursu kulinarnego w Stobcu

16.  Udział w podsumowaniu projektu edukacyjnego w szkole w Drewnicy

17.  Spotkanie w sprawie projektów uchwał tzw. „śmieciowych” z sołtysami

18.  Udział w projekcie  "Nie ma świąt bez ryby" w Rybinie zorganizowane przez Lokalną Grupę Rybacką. Gościem specjalnym był Pan Robert Sowa

19.  Udział w spotkaniu w sprawie opracowania projektów planów  Natura 2000

20.  Udział w spotkaniu członków Lokalnej Grupy Rybackiej

21.  Udział w choince dla dzieci w GOK finansowanej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

22.  Udział w spotkaniach dotyczących przygotowań do obchodów 40- lecia Gminy Stegna

23.  Udział w spotkaniu opłatkowym w Mikoszewie zorganizowanym przez Klub Kobiet oraz społeczność gimnazjalną

24.  Udział w Jasełkach w Szkole w Drewnicy

25.  Udział w konferencji podsumowującej projekt „Zintegrowany system informacji turystycznej województwa pomorskiego”

26.  Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia

27.  Udział w spotkaniu z dyrektorami szkół

28.  Udział w spotkaniu wigilijnym w Banku Spółdzielczym w Stegnie

29.  Udział w spotkaniu wigilijnym spółki „Mierzeja”

30.  Udział w Jasełkach w Szkole w Jantarze

31.  Udział w Jasełkach w Szkole w Tujsku

32.  Udział w pogrzebie Pana Bolesława Kleina

33.  Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników CWŻ

Liczba wyświetleń: 1067