Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Rodzaje Alarmów Drukuj Stworz PDF

                                                                                          

  SYGNAŁY ALARMOWE 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

Sposób odwołania alarmów

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

1

Alarm powietrzny

- Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty


- Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1;
w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny
dla ....................

Znak czerwony najlepiej
w kształcie kwadratu

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny dla .....................

2

Alarm o skażeniach

- Przerywany modulowany dźwięk syreny


- Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1,
w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach ................. (podać rodzaj skażenia)
dla ...................

Znak czarny najlepiej
w kształcie trójkąta

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach
dla ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

  

Lp.

Rodzaj
komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środków masowego
przekazu

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

1

Uprzedzenie

o  zagrożeniu

skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie ............. około godz. ......... min. ......... może nastąpić skażenie .............................. (podać rodzaj skażenia)
w kierunku ............................
(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ......................... (rodzaj skażenia)
dla ........................

2

Uprzedzenie

o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

3

Uprzedzenie

o klęskach

żywiołowych

i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach ...........
dla .............................


   Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów   
                  wykrywania skażeń 
i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006 Nr 191, poz.1415)

 

Liczba wyświetleń: 1182