Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

INFORMACJA
SZEFA OBRONY CYWILNEJ – WÓJTA GMINY STEGNA

 

Szef Obrony Cywilnej – Wójt Gminy Stegna informuje, że w dniu 5. lutego 2013 r. weszÅ‚o w życie RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeÅ„ i powiadamiania o ich wystÄ…pieniu oraz wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci organów w tych sprawach ( Dz. U. 2013 Nr 0, poz.96 ).

 

Wspomniane rozporzÄ…dzenie m.in. wprowadza  zmiany w sygnaÅ‚ach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeden tylko sygnaÅ‚ akustyczny ogÅ‚oszenia alarmu - modulowany dźwiÄ™k syreny w okresie trzech minut.

 

OBRONA CYWILNA NASZÄ„ WSPÓLNÄ„ SPRAWÄ„
ZAPOZNAJ SIĘ Z SYGNAŁAMI ALARMOWYMI I KOMUNIKATAMI OSTRZEGAWCZYMI I PRZEKAŻ INNYM

 

 

 

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeÅ„ i powiadamiania  o ich wystÄ…pieniu oraz wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci organów w tych sprawach ( Dz. U. 2013 Nr 0, poz.96 ).

Liczba wyświetleń: 1040