Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Uchwały Drukuj Stworz PDF

Nr i data uchwały

W sprawie

Do pobrania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego

Nr, pozycja i data publikacji

XXXII/264/2017

26.06.2017

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna

POBIERZ 

 

Dz. Urz. Rok 2017

poz. 2653

z 17.07.2017 r.

 

XXXII/267/2017

26.06.2017

w sprawie szczegóÅ‚owego sposobu i zakresu Å›wiadczenia usÅ‚ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczonÄ… przez wÅ‚aÅ›ciciela nieruchomoÅ›ci opÅ‚atÄ™ za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POBIERZ 

Dz. Urz. Rok 2017

poz. 2665

z 17.07.2017 r.

XXXII/266/2017

26.06.2017

 

w sprawie przejÄ™cia obowiÄ…zków odbioru odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci „sezonowych” oraz nieruchomoÅ›ci „mieszanych”, a także metody i wysokoÅ›ci opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

POBIERZ

Dz. Urz. Rok 2017

poz. 2664

z 17.07.2017 r.

XXXII/265/2017

26.06.2017

 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna

 

POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2017

poz. 2657

z 17.07.2017 r.

XIX/152/2016

18.04.2016

 

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POBIERZ

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1852

z 17.05.2016

XXXII/268/2017

26.06.2017

 

w sprawie okreÅ›lenia wzoru deklaracji o wysokoÅ›ci opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2017

poz. 2654

z 17.07.2017 r.

XIX/151/2016 18.04.2016 zryczaÅ‚towanej stawki opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomoÅ›ci na których znajdujÄ… siÄ™ domki letniskowe, lub innych nieruchomoÅ›ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Stegna. POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1851

z 17.05.2016 r.

XIX/157/2016 18.04.2016 zawarcia porozumienia miÄ™dzygminnego pomiÄ™dzy Miastem GdaÅ„sk a GminÄ… Stegna w sprawie zagospodarowania przez Miasto GdaÅ„sk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy Stegna. POBIERZ  

XL/382/2014

13.02.2014  

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miÄ™dzygminnego dotyczÄ…cego powierzenia Gminie  Miejskiej Tczew wykonywania zadania     w zakresie tworzenia punku  selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez GminÄ™ Stegna POBIERZ

 

Liczba wyświetleń: 3091