Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Uchwały Drukuj Stworz PDF

Nr i data uchwały

W sprawie

Do pobrania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego

Nr, pozycja i data publikacji

XXXII/264/2017

26.06.2017

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna

POBIERZ 

 

Dz. Urz. Rok 2017

poz. 2653

z 17.07.2017 r.

 

XXXII/267/2017

26.06.2017

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POBIERZ 

Dz. Urz. Rok 2017

poz. 2665

z 17.07.2017 r.

XXXII/266/2017

26.06.2017

 

w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości „sezonowych” oraz nieruchomości „mieszanych”, a także metody i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

POBIERZ

Dz. Urz. Rok 2017

poz. 2664

z 17.07.2017 r.

XXXII/265/2017

26.06.2017

 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna

 

POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2017

poz. 2657

z 17.07.2017 r.

XIX/152/2016

18.04.2016

 

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POBIERZ

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1852

z 17.05.2016

XXXII/268/2017

26.06.2017

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2017

poz. 2654

z 17.07.2017 r.

XIX/151/2016 18.04.2016 zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Stegna. POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2016

poz. 1851

z 17.05.2016 r.

XIX/157/2016 18.04.2016 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Stegna w sprawie zagospodarowania przez Miasto Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Stegna. POBIERZ  

XL/382/2014

13.02.2014  

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie  Miejskiej Tczew wykonywania zadania     w zakresie tworzenia punku  selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Gminę Stegna POBIERZ

 

Liczba wyświetleń: 2746