Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” Drukuj Stworz PDF

Jest nam miÅ‚o poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogÅ‚osiÅ‚a V edycjÄ™ konkursu na prace dotyczÄ…ce polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwÄ… „Polska wieÅ› – dziedzictwo i przyszÅ‚ość”. Konkurs zostaÅ‚ objÄ™ty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.  

Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki zwiÄ…zanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. KapituÅ‚a Konkursowa wyÅ‚oni wyróżniajÄ…ce siÄ™ opracowania, które zostanÄ… wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), bÄ™dÄ…cym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwyciÄ™zca w każdej z kategorii otrzyma nagrodÄ™ pieniężnÄ… w wysokoÅ›ci 5 tysiÄ™cy zÅ‚otych brutto. 

Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2013 r.
 
Przedsięwzięciu patronują:
www.kulturaludowa.pl ;
www.witrynawiejska.pl.  

 
Minione cztery edycje Konkursu cieszyÅ‚y siÄ™ ogólnopolskim zainteresowaniem. Poziom, problematyka oraz liczba zgÅ‚aszanych prac mile zaskakujÄ… FundacjÄ™ oraz KapituÅ‚Ä™ KonkursowÄ…, w skÅ‚ad której wchodzÄ… wybitni naukowcy zaangażowani w rozwój obszarów wiejskich: prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, prof. dr hab. Józef Styk, prof. dr hab. Roch Sulima, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, dr Andrzej HaÅ‚asiewicz, dr Dorota Klepacka-KoÅ‚odziejska oraz dr Barbara Perepeczko. W gronie autorów opracowaÅ„ znajdujÄ… siÄ™ przedstawiciele Å›wiata nauki, studenci, dziennikarze, regionaliÅ›ci i pasjonaci, którzy z zamiÅ‚owaniem dokumentujÄ… historie i zwyczaje polskiej wsi. PoÅ›ród nadesÅ‚anych zgÅ‚oszeÅ„ można odnaleźć monografie wsi, osobiste wspomnienia, cenne opisy tradycji oraz życia mieszkaÅ„ców wsi, sagi rodzinne, opowiadania, a nawet powieÅ›ci, wiersze i scenariusze teatralne. Laureaci mogÄ… pochwalić siÄ™ opublikowanymi opracowaniami. Obecnie trwajÄ… prace nad książkami tegorocznych finalistów. Każda edycja Konkursu jest zakoÅ„czona uroczystÄ… galÄ… poÅ‚Ä…czonÄ… z promocjÄ… wydanych publikacji. Z sylwetkami laureatów i tematykÄ… nagrodzonych dotychczas prac można zapoznać siÄ™ na stronie internetowej http://fdpa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=594%3Av-edycja-konkursu-qpolska-wie-dziedzictwo-i-przyszoq&catid=4%3Aaktualnoci&Itemid=630&lang=pl  oraz portalu www.facebook.com/Fundacja.FDPA
 
SzczegóÅ‚y dotyczÄ…ce konkursu wraz z dokumentacjÄ… znajdujÄ… siÄ™ na stronie internetowej www.fdpa.org.pl <http://www.fdpa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=594%3Av-edycja-konkursu-qpolska-wie-dziedzictwo-i-przyszoq&catid=4%3Aaktualnoci&Itemid=630&lang=pl>
 
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-BÄ…k, e-mail: [email protected], tel. 22 864 03 90; 531 829 506, fax 22 864 03 61.

 


Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Regulamin konkursu 2013-02-27 13:23:54 Tokarski RafaÅ‚
załącznik OgÅ‚oszenie o konkursie 2013-02-27 13:23:16 Tokarski RafaÅ‚
załącznik Karta zgÅ‚oszeniowa 2013-02-27 13:22:50 Tokarski RafaÅ‚
Liczba wyświetleń: 1050