Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

RUSZYŁ KONKURS GRANTOWY RITA Drukuj Stworz PDF

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w wiosennej edycji konkursu grantowego Programu "Przemiany w Regionie" - RITA. Trwa nabór wniosków oraz spotkania informacyjne.

 

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

 

Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków Programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

 

Termin składania wniosków w edycji wiosennej upływa 15 marca 2013 r. (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 marca 2014 r.). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2013 r.


Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.

Minimalny wkład własny: 20% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

Więcej informacji na stronie rita.edudemo.org.pl

 

Liczba wyświetleń: 1044