Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Projekt "Powszechna nauka pływania" ... Drukuj Stworz PDF

Informujemy, że w ramach programu rozwoju sportu na terenie gminy Stegna w roku 2013 pn.: "Integracja poprzez rywalizacjÄ™-Sport po 16" realizowany jest projekt pn.: "Powszechna nauka pÅ‚ywania". W ramach w/w projektu organizowane sÄ… zajÄ™cia pÅ‚ywania na basenie krytym w O.W. NEPTUN w Jantarze dla grupy 240 dzieci ze szkóÅ‚ z terenu gminy Stegna. CaÅ‚kowity koszt realizacji projektu to kwota 60.000,00 zÅ‚, która zostanie pokryta ze Å›rodków wÅ‚asnych gminy Stegna w wysokoÅ›ci 30.000,00 zÅ‚. oraz ze Å›rodków pochodzÄ…cych z  dofinansowania   Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 30.000,00 zÅ‚.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca do 30 listopada br.

                

Liczba wyświetleń: 1253