Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Podjęte uchwały w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj Stworz PDF

Niniejszym informujemy o podjętych uchwałach Rady Gminy w Stegnie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę

 

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna

 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Stegna i zagospodarowania tych odpadów

 

Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stegna w przypadku nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości te są niezamieszkałe przez mieszkańców, a powstają odpady komunalne oraz wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku ww. części nieruchomości niezamieszkałych

 

Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunanlymi

 

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stegna

 

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stegna

 

Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

 

Liczba wyświetleń: 2115