Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA IZBISKA Drukuj Stworz PDF

Sołtys sołectwa Izbiska

zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Izbiska

na dzień 26 kwietnia 2013 r. o godz. 1700
w świetlicy wiejskiej w Izbiskach

 

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności sołectwa za 2012 rok.

2.Omówienie zasad wdrożenia nowej ustawy utrzymania czystości i porządku w Gminie.

3. Sprawy różne.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniu.

 

                                                                            Sołtys i Rada Sołecka

Liczba wyświetleń: 1021