Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach tzw. „małych projektów” Drukuj Stworz PDF

 

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) – Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach tzw. „małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Limit dostÄ™pnych Å›rodków:

558 861,86 zł

 

Termin skÅ‚adania wniosków:

2 kwietnia 2013 r.- 29 kwietnia 2013 r.  

 

Tryb skÅ‚adania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Miejsce skÅ‚adania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. Sienkiewicza 1a, 82-100 Nowy Dwór GdaÅ„ski;

od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach 8.00 – 15.00

 

SzczegóÅ‚owe informacje o zasadach przygotowania i skÅ‚adania wniosków oraz:

 

a)   wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

b)  kryteria wyboru operacji przez LGD, okreÅ›lone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie  których ocenia siÄ™ uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR

c)   wykaz dokumentów niezbÄ™dnych do wyboru operacji przez LGD

 

 

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

  • Lokalnej Grupy DziaÅ‚ania Å»uÅ‚awy i Mierzeja, www.zulawyimierzeja.org.pl
  • UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Pomorskiego - www.dprow.woj-pomorskie.pl

 

 

Minimalne wymagania, których speÅ‚nienie jest niezbÄ™dne do wyboru operacji przez LGD sÄ… okreÅ›lone w postaci uzyskania przy ocenie operacji wedÅ‚ug lokalnych kryteriów liczby punktów w wysokoÅ›ci przynajmniej 60 % liczby maksymalnej możliwej do uzyskania

 

 

 

Informacje udzielane sÄ… w Biurze Lokalnej Grupy DziaÅ‚ania Å»uÅ‚awy i Mierzeja w Nowym Dworze GdaÅ„skim. Pytania należy kierować na adres email: [email protected] lub telefonicznie: (55) 2468066, fax. (55) 2468091.

Liczba wyświetleń: 958