Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja o wyborze oferty na wykonanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 -2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2018 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu Drukuj Stworz PDF

 

 

Informacja o wyborze oferty na wykonanie

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2018 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu

 

Na zapytanie ofertowe wpłynęło w terminie 19 ofert. Spośród  ofert spełniających wymagania zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy ABRYS Technika Sp. z o.o.,  ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań za kwotę brutto 4 300,00 zł ( słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100 zł).

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku wstępnej selekcji ustalono, że firma ABRYS Technika Sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania ww. programu oraz uzyskała pozytywne referencje u innych podmiotów zamawiających usługi u ww. firmy.  

Liczba wyświetleń: 836