Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

I BIWAK W RYBINIE 11.07.2013 Drukuj Stworz PDF

Zdjęcia:http://stegna.pl/art/4743/i_biwak_w_rybinie_11072013

                  

Z czwartku na piÄ…tek 11 – 12.07.2013 r. odbyÅ‚ siÄ™ I BIWAK w Rybinie zorganizowany przez Stowarzyszenie „KULTURALNI” oraz Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom SzansÄ™” CheÅ‚mek Osada. PrzedsiÄ™wziÄ™cie realizowano przy Å›cisÅ‚ej wspóÅ‚pracy powyższych organizacji pozarzÄ…dowych z Gminnym OÅ›rodkiem Kultury w Stegnie oraz GminnÄ… BibliotekÄ… PublicznÄ… w Stegnie.

W biwaku uczestniczyÅ‚y dzieci z miejscowoÅ›ci: Stegna, Tujsk, Rybina, CheÅ‚mek Osada i Nowotna – Å‚Ä…cznie 30 osób. PierwszÄ… atrakcjÄ… zaplanowanÄ… dla dzieci byÅ‚o spotkanie autorskie z paniÄ… WiolettÄ… PiaseckÄ… – autorkÄ… przepiÄ™knych bajek dla dzieci. Pani Piasecka zabraÅ‚a uczestników w cudowny Å›wiat bajek i opowiadaÅ‚a o pasji pisania książek. Dzieci za zaciekawieniem sÅ‚uchaÅ‚y opowieÅ›ci o życiu Hansa Christiania Andersena oraz historii jego dÅ‚ugiej i ciężkiej drogi do sÅ‚awy, zadawaÅ‚y mnóstwo pytaÅ„.

Organizatorzy biwaku przygotowali dla uczestników wiele atrakcji m.in.: drużynowy bieg na orientacjÄ™, gry i zabawy na Å›wieżym powietrzu, wspólne malowanie wagoników lokomotywy, quiz o twórczoÅ›ci Juliana Tuwima. NiespodziankÄ… biwaku byÅ‚ konkurs plastyczny przygotowany przez LokalnÄ… GrupÄ™ RybackÄ… „Rybacka Brać Mierzei”. Za pomocÄ… różnych technik plastycznych dzieci przedstawiÅ‚y wszystko co zwiÄ…zane z Morzem BaÅ‚tyckim oraz z ryboÅ‚ówstwem.

Biwak w Rybinie zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ wrÄ™czeniem pamiÄ…tkowych dyplomów oraz wspólnym zdjÄ™ciem.

Inicjatywa odbyÅ‚a siÄ™ w ramach realizacji zadania publicznego „WESOŁA LOKOMOTYWA TUWIMA” sfinansowanego przez UrzÄ…d Gminy w Stegnie oraz „RUSZMY GŁOWÄ„” sfinansowanego przez Pomorski UrzÄ…d Wojewódzki w GdaÅ„sku. Kolejny biwak w Rybinie odbÄ™dzie siÄ™ 07 sierpnia 2013.

 

Zdjęcia:http://stegna.pl/art/4743/i_biwak_w_rybinie_11072013

                  

Liczba wyświetleń: 1271