Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wernisaż wystawy podróżnika Ryszarda Sobolewskiego "Ekwador i Wyspy Galapagos" - GALERIA ZDJĘĆ Drukuj Stworz PDF

W dniu 20 lipca 2013 r. odbyÅ‚ siÄ™ wernisaż wystawy podróżnika Ryszarda Sobolewskiego pt.: „Ekwador i Wyspy Galapagos” zorganizowany przez Gminny OÅ›rodek Kultury w Stegnie. W Sali Centrum AktywnoÅ›ci Lokalnej przy OSP w Mikoszewie zebraÅ‚o siÄ™ prawie 200 osób, które z zainteresowaniem uczestniczyÅ‚y w organizowanym spotkaniu.

Uroczystość miaÅ‚a wyjÄ…tkowy charakter nie tylko ze wzglÄ™du na wspaniaÅ‚Ä… atmosferÄ™, ale przede wszystkim na obecność wielu znamienitych goÅ›ci. Nasze spotkanie uhonorowali: Ambasador Ekwadoru J.E. Fabian Valdivieso, konsul Ekwadoru – pani Erika Martillo oraz konsul Kuby – pan Robert Marrero. Pan Ambasador w towarzystwie konsul Ekwadoru oraz wójt gminy Stegna – pani Jolanty Kwiatkowskiej dokonali uroczystego otwarcia wystawy. Nie zabrakÅ‚o także dodatkowych atrakcji – wystÄ…piÅ‚ zespóÅ‚ Karumanta, który zaprezentowaÅ‚ muzykÄ™ folklorystycznÄ… z rejonu Ameryki PoÅ‚udniowej, odbyÅ‚ siÄ™ także kiermasz tradycyjnego rÄ™kodzieÅ‚a pochodzÄ…cego z tego rejonu Å›wiata.

Fotografie pana Ryszarda Sobolewskiego przedstawiajÄ…ce przyrodÄ™, architekturÄ™, kulturÄ™, tradycjÄ™ oraz przede wszystkim ludzkie emocje, zachwyciÅ‚y wszystkich zebranych goÅ›ci. Fotograf bardzo ciekawie opowiadaÅ‚ o swojej pasji oraz o licznych podróżach po Ameryce PoÅ‚udniowej. Pan Ryszard Sobolewski z zawodu jest oficerem policji. Pracuje w Instytucie Badawczym Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie jako ekspert fotografii kryminalistycznej. Wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne, w których dokumentacja fotograficzna odgrywa istotnÄ… rolÄ™. KsztaÅ‚ci przyszÅ‚ych ekspertów fotografii. SwojÄ… pasjÄ™ do fotografii rozwijaÅ‚ już jako dziecko. Do tej pory zwiedziÅ‚ niemal wszystkie kraje Ameryki ŁaciÅ„skiej. DziÄ™ki wieloletniemu propagowaniu kultury meksykaÅ„skiej jako jeden z 20 dziennikarzy z caÅ‚ego Å›wiata zostaÅ‚ zaproszony do Meksyku i przyjÄ™ty przez prezydenta Felipe Calderona. Natomiast w 2012 roku przez RzÄ…d Ekwadoru zostaÅ‚ uhonorowany tytuÅ‚em Przyjaciela Narodu Ekwadorskiego.

Mamy nadzieję, że wystawa przybliżyła piękno oraz kulturę Ekwadoru i Wysp Galapagos wszystkim zebranym uczestnikom.

Liczba wyświetleń: 1118