Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

II BIWAK W RYBINIE 07.08.2013 Drukuj Stworz PDF

Galeria zdjęc: http://stegna.pl/art/4795/ii_biwak_w_rybinie_07082013

                            „WesoÅ‚a Lokomotywa” po raz drugi zatrzymaÅ‚a siÄ™ na przystanku w Rybinie

 

                W dniu 7-8 sierpnia 2013 roku w Rybinie odbyÅ‚ siÄ™ II biwak dzieci i mÅ‚odzieży z Gminy Stegna zorganizowany przez Stowarzyszenie „KULTURALNI” oraz Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom SzansÄ™” CheÅ‚mek Osada. PrzedsiÄ™wziÄ™cie realizowano przy Å›cisÅ‚ej wspóÅ‚pracy powyższych organizacji pozarzÄ…dowych z Gminnym OÅ›rodkiem Kultury w Stegnie oraz GminnÄ… BibliotekÄ… PublicznÄ… w Stegnie. Biwak miaÅ‚ wiÄ™kszy zasiÄ™g, do wspóÅ‚pracy wÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ Åšwietlica Åšrodowiskowa ze Sztutowa. GoÅ›ciliÅ›my 9 dzieci i dwóch opiekunów. Z naszej strony uczestniczyÅ‚o 19 dzieci.

                Na poczÄ…tek dzieci przeniosÅ‚y siÄ™ w cudowny Å›wiat ilustracji do utworów literackich. Pani Jolanta Domachowska (ilustratorka książek dla dzieci) poprowadziÅ‚a bardzo interesujÄ…ce warsztaty. Dzieci aktywnie uczestniczyÅ‚y w tworzeniu obrazów do tekstów. ByÅ‚o dużo radoÅ›ci i uÅ›miechów, a także pytaÅ„ o codziennÄ… pracÄ™ pani Joli. Razem Å›wietnie siÄ™ bawili podczas odgrywania wesoÅ‚ego pociÄ…gu. I to nie byÅ‚ koniec. Niespodziewanie zjawiÅ‚a siÄ™ straż pożarna do gaszenia pożaru na placu obok Domu Kultury. Strażacy z Drewnicy przygotowali dla uczestników biwaku specjalny pokaz. Każdy mógÅ‚ wsiąść do wozu strażackiego, zobaczyć prawdziwy mundur strażaka.

Wieczorem dzieci uczestniczyÅ‚y w taÅ„cach integracyjnych przygotowanych przez ÅšwietlicÄ™ ÅšrodowiskowÄ… w Sztutowie, a nastÄ™pnie „RozminowywaÅ‚y Park w Rybinie” ze sÅ‚odkich niewybuchów ;-)

Biwak zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ uroczystym wrÄ™czeniem dyplomów i wspólnym zdjÄ™ciem. DodatkowÄ… niespodziankÄ… byÅ‚y lody dla dzieci, które ufundowaÅ‚ pan Ryszard Kalinowski. Prezes Towarzystwa Polsko – Norweskiego w Stavanger.

Inicjatywa odbyÅ‚a siÄ™ w ramach realizacji zadania publicznego „WESOŁA LOKOMOTYWA TUWIMA” sfinansowanego przez UrzÄ…d Gminy w Stegnie oraz „RUSZMY GŁOWÄ„” sfinansowanego przez Pomorski UrzÄ…d Wojewódzki w GdaÅ„sku, a także dofinansowana ze Å›rodków Programu „DziaÅ‚aj Lokalnie VIII” „LATO NA WSI” Polsko – AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci realizowanego przez AkademiÄ™ Rozwoju Filantropii Polsce oraz OÅ›rodek DziaÅ‚aj Lokalnie w Tczewie –FundacjÄ™ Pokolenia, ze Å›rodków Polsko – AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci.

 

Liczba wyświetleń: 1330