Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie informacyjne „Wsparcie osób 50+” w Nowym Dworze Gdańskim Drukuj Stworz PDF

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza wszystkie osoby powyżej 50 roku życia na spotkanie dotyczące m.in. możliwości otrzymania wsparcia ze środków unijnych oraz form aktywności dla osób dojrzałych.

 

 Podczas spotkania osoby powyżej 50 roku życia dowiedzÄ… siÄ™, w jaki sposób uzyskać wsparcie finansowe z funduszy europejskich oraz pozyskajÄ… wiadomoÅ›ci na temat dostÄ™pnych kursów i szkoleÅ„ wspóÅ‚finansowanych ze Å›rodków unijnych. Ponadto uczestnicy spotkania otrzymajÄ… dokÅ‚adne informacje na temat wsparcia finansowego przeznaczonego na otwarcie wÅ‚asnej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki 2007- 2013,  pomocy oferowanej przez Powiatowe UrzÄ™dy Pracy oraz możliwoÅ›ci uzyskania wsparcia w ramach pozadotacyjnych instrumentów finansowych .

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesÅ‚anie do 3 grudnia  2013 r.  wypeÅ‚nionego formularza zgÅ‚oszeniowego na adres:

[email protected] lub zgÅ‚oszenie telefoniczne– 55 261 31 06.


 Spotkanie odbÄ™dzie siÄ™ 5 grudnia 2013 r. (czwartek) w Powiatowym Cechu RzemiosÅ‚ Różnych w Nowym Dworze GdaÅ„skim, Pl. WolnoÅ›ci 1, w godz. 09:00-12:00.


Szkolenie jest bezpłatne.

  

Spotkanie wspóÅ‚finansowane przez UniÄ™ EuropejskÄ… z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

 

 


Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Program spotkania 2013-11-25 08:37:04 admin admin
załącznik Formularz zgÅ‚oszeniowy 2013-11-25 08:37:24 admin admin
Liczba wyświetleń: 754