Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dofinansowanie projektów przedsiębiorców z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) - spotkanie informacyjne Drukuj Stworz PDF

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza mikro, małe i średnie firmy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania projektów z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Spotkanie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza 17 grudnia 2013 r. o godz. 9.00.


W najbliższym czasie ruszy II edycja ogólnopolskiego konkursu na wdrożenie dziaÅ‚aÅ„ CSR w ramach projektu pn. „ZwiÄ™kszenie konkurencyjnoÅ›ci regionów poprzez spoÅ‚ecznÄ… odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego przez PolskÄ… AgencjÄ™ Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci (PARP).  

Firmy z sektora MSP mogÄ… ubiegać siÄ™ nawet o 100 tys. pln bezzwrotnej pomocy na wdrażanie projektów CSR podnoszÄ…cych konkurencyjność w nastÄ™pujÄ…cych obszarach:

  • Obszar 1. Åšrodowisko naturalne –  dziaÅ‚ania skierowane na ochronÄ™ Å›rodowiska i inwestycje minimalizujÄ…ce wpÅ‚yw dziaÅ‚aÅ„ przedsiÄ™biorstw na Å›rodowisko,
  • Obszar 2. Relacje z personelem – wszelkie dziaÅ‚ania zwiÄ…zane z zaangażowaniem w kwestie pracownicze,
  • Obszar 3. Zaangażowanie spoÅ‚eczne – dziaÅ‚ania przedsiÄ™biorstw na rzecz rozwoju wspóÅ‚pracy z otoczeniem, w którym funkcjonujÄ… i na które oddziaÅ‚ujÄ….

Na spotkaniu ekspert z Departamentu Programów Pilotażowych w PARP zaprezentuje zasady udziaÅ‚u w nowym konkursie, a doradcy CSR z Agencji Rozwoju Pomorza przedstawiÄ… ofertÄ™ wspóÅ‚pracy dla firm w kontekÅ›cie wdrażania dziaÅ‚aÅ„ z obszaru spoÅ‚ecznej odpowiedzialnoÅ›ci biznesu (CSR).

PrzedsiÄ™biorców zainteresowanych udziaÅ‚em w spotkaniu prosimy o wypeÅ‚nienie formularza zgÅ‚oszeniowego i przesÅ‚anie na adres e-mail: [email protected] lub [email protected] lub faksem pod nr 58 301 13 41. UdziaÅ‚ w spotkaniu potwierdzony zostanie zwrotnÄ… wiadomoÅ›ciÄ… e-mail. ZgÅ‚oszenia przyjmowane bÄ™dÄ… do piÄ…tku 13 grudnia 2013 r. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgÅ‚oszeÅ„.

Więcej o Społecznej odpowiedzialności Biznesu na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.csr.parp.gov.pl oraz stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza www.arp.gda.pl

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Formularz zgÅ‚oszeniowy 2013-12-05 10:33:36 admin admin
załącznik Program seminarium 2013-12-05 10:34:00 admin admin
Liczba wyświetleń: 997