Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kampania 1% - informacja dla organizacji Drukuj Stworz PDF

Rada Organizacji PozarzÄ…dowych Powiatu Nowodworskiego zaprasza organizacje pozarzÄ…dowe z terenu powiatu nowodworskiego, posiadajÄ…ce status Organizacji Pożytku Publicznego do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Kampanii 1%.

Wszystkie zgÅ‚oszone do Rady organizacje zostanÄ… opisane na stronie Rady oraz na  profilu na Facebook'u.
Przedstawiciele organizacji będą także mieli okazję do zaprezentowania się 25 stycznia podczas Pikniku Rodzinnego pod hasłem "Budujemy Miasto Marzeń" w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.
Podczas pikniku odbÄ™dzie siÄ™ także losowanie, które wyÅ‚oni jednÄ… ze zgÅ‚oszonych organizacji do kampanii promocyjnej ufundowanej przez UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Wojewódzwta Pomorskiego. BÄ™dzie to kampania reklamowa w pomorskich mediach (miÄ™dzy innymi w Dzienniku BaÅ‚tyckim i radiu PLUS).

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia o godz. 18.00.

ZgÅ‚oszenia organizacji do losowania Rada przyjmuje poprzez formularz na stronie www.ropndg.pl

Zapraszamy także na losowanie 25 stycznia o godz. 16.00 w nowodworskim Å»OKu. 

Wyniki losowania zostanÄ… opublikowane 26 stycznia na stronie Rady


Liczba wyświetleń: 868