Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zdobądź pieniądze na swoją akcję prospołeczną! Konkurs dla Młodych Liderów Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo,

w imieniu Klubu Rotaract Trójmiasto, chciaÅ‚bym PaÅ„stwa serdecznie zaprosić do wziÄ™cia udziaÅ‚u w 8. edycji Konkursu dla MÅ‚odych Liderów im. Andrzeja Walentynowicza. Inicjatywa ta skierowana jest do ludzi w wieku 15-25, którzy na terenie woj. pomorskiego realizujÄ… lub chcieliby realizować akcjÄ™ prospoÅ‚ecznÄ…, lecz brakuje im na to funduszy. GÅ‚ównÄ… nagrodÄ… w konkursie jest grant finansowy w wysokoÅ›ci 3000 PLN na wsparcie opisanego projektu. ZgÅ‚aszać można siÄ™ zarówno indywidualnie lub grupowo. ZgÅ‚oszenia do 8. edycji Konkursu dla MÅ‚odych Liderów im. Andrzeja Walentynowicza przyjmowane sÄ… do 14 lutego 2013 r.

Jeżeli ta inicjatywa wydaje siÄ™ interesujÄ…ca, serdecznie zapraszam do odwiedzenia oficjalnej strony tego wydarzenia:www.konkurs.rotaract.alte.pl. ZnajdujÄ… siÄ™ tam bardziej szczegóÅ‚owe informacje o inicjatywie, a także dodatkowe materiaÅ‚y jak plakat promujÄ…cy wydarzenie. Jeżeli na stronie nie znajdziecie PaÅ„stwo odpowiedzi na wszystkie pytania, to zapraszam do kontaktu poprzez e-mail lub telefonicznie.

Z góry dziÄ™kujÄ™ za zainteresowanie konkursem. Mam nadziejÄ™, że w zakresie dziaÅ‚aÅ„ PaÅ„stwa organizacji można odnaleźć akcje o charakterze prospoÅ‚ecznym, które sÄ… lub mogÅ‚yby być przeprowadzane m.in. przez osoby speÅ‚niajÄ…ce kryterium wiekowe MÅ‚odego Lidera. BÄ™dÄ™ bardzo wdziÄ™czny, jeżeli przekażą PaÅ„stwo informacjÄ™ o wydarzeniu osobom potencjalnie zainteresowanym inicjatywÄ…. 

Z wyrazami szacunku,

Jacek Kmiecik
Prezydent Klubu Rotaract Trójmiasto
e-mail: [email protected]
www.rotaract.alte.pl
tel.: 660-761-031





Liczba wyświetleń: 869