Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Lekcja Obywatelska Drukuj Stworz PDF

 

19 lutego na zaproszenie mÅ‚odzieży z kl. III Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie Wójt Gminy Stegna Pani Jolanta Kwiatkowska uczestniczyÅ‚a w lekcjach obywatelskich. 
GÅ‚ównym tematem byÅ‚o funkcjonowanie samorzÄ…du gminnego. 
PrzybliżyÅ‚a mÅ‚odzieży na czym polega praca Wójta i Radnych, jak podejmuje siÄ™ uchwaÅ‚y które stanowiÄ… później obowiÄ…zujÄ…ce nas lokalne prawo. 
Uczniowie zapoznali siÄ™ z kompetencjami organu ustawodawczego czyli Rady Gminy i wykonawczego czyli Wójta. 
Dużo miejsca w rozmowach zajÄ…Å‚ temat wyborów, kto i w jaki sposób może kandydować do Rady Gminy i na stanowisko Wójta. 
Pani Wójt szczególnie podkreÅ›laÅ‚a mÅ‚odym ludziom, że to MY WSZYSCY TWORZYMY SAMORZÄ„D poprzez obywatelskÄ… postawÄ™, patriotyzm, szacunek i zaangażowanie w sprawy lokalnej spoÅ‚ecznoÅ›ci. 
ZachÄ™ciÅ‚a do uczestnictwa w Sesjach Rady Gminy i wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy gdyż sÄ… to obrady zawsze otwarte czyli każdy z mieszkaÅ„ców może w nich uczestniczyć. 
To niebywaÅ‚a okazja spotkaÅ„ z mÅ‚odymi ludźmi którzy wyróżniajÄ… siÄ™ wiedzÄ… i dojrzaÅ‚oÅ›ciÄ… w temacie samorzÄ…du.

Liczba wyświetleń: 1062