Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Festiwal Nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy Drukuj Stworz PDF

W środowe przedpołudnie 26 lutego w szkole w Drewnicy dzieci z gminy Stegna uczestniczyły w Festiwalu Nauki.

Na spotkanie z nauką przyjechały pięcioletnie dzieci z całej gminy.
Kilkunastoosobowe zespoÅ‚y przedszkolaków wzięły udziaÅ‚ w zajÄ™ciach zorganizowanych w kolejnej edycji programu ”Realizacja szkolnych projektów promujÄ…cych przyjaznÄ… adaptacjÄ™ dzieci w edukacji szkolnej”, dofinansowanego ze Å›rodków Ministerstwa edukacji Narodowej”.
Festiwal prowadziÅ‚y: Anna Szewc i MaÅ‚gorzata Sulowska, z pomocÄ… Anny Bozior i uczniów szkoÅ‚y w Drewnicy.
Dzieci przeprowadzały doświadczenia fizyczno-chemiczne wykorzystując przedmioty i substancje dostępne w każdym domu.
Nie zabrakÅ‚o także zabaw ruchowych i konkursów.
W spotkaniu wzięła udziaÅ‚ wójt gminy Jolanta Kwiatkowska, która aktywnie wÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ do zabawy z dziećmi, a na koniec wraz z dyrektor szkoÅ‚y PaniÄ… IwonÄ… BÅ‚oÅ„skÄ…, wrÄ™czyÅ‚a „mÅ‚odym naukowcom” pamiÄ…tkowe dyplomy i upominki.
Ciekawe zajÄ™cia miaÅ‚y na celu rozwijanie dzieciÄ™cych zainteresowaÅ„ różnymi dziedzinami nauki oraz poznanie wiedzy i nabycie umiejÄ™tnoÅ›ci niezbÄ™dnych do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów. PokazaÅ‚y dzieciom, że szkoÅ‚a to miejsce ciekawe, peÅ‚ne fascynujÄ…cych rzeczy, życzliwych osób i wspanialej zabawy.
Na Festiwal Nauki przybył nawet sam Albert Einstein.
Liczba wyświetleń: 1342