Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zgromadzenie Związku Gmin Pomorskich z udziałem Wójt Jolanty Kwiatkowskiej Drukuj Stworz PDF

W dniach 10-11 kwietnia na zamku w Gniewie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Pomorskich. Podczas zebrania Gminę Stegna reprezentowała Wójt Jolanta Kwiatkowska.

Związek Gmin Pomorskich to jedna z największych organizacji skupiających jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Do organizacji należy 74 samorządów. Gmina Stegna jest członkiem ZGP od 1999 roku. ( wówczas pod nazwą Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich ) W ubiegłym roku do ZGP przystąpiły gminy Nowy Dwór Gdański i Ostaszewo. 

Głównym celem stowarzyszenia jest reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych gmin oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego. Główne działania to między innymi prowadzenie mediacji w sprawach spornych pomiędzy zrzeszonymi gminami a administracją rządową i samorządową, integrowanie działań różnych gmin, inicjowanie i wspieranie rozwoju gmin w zakresie rozwoju ekonomicznego i kulturalnego, a także inicjatywy z dziedziny edukacji, dialogu społecznego oraz upowszechniania kultury fizycznej.

W praktyce działalność Związku Gmin Pomorskich polega na organizacji szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań. Stowarzyszenie inicjuje i bierze udział w wielu projektach z zakresu strategii rozwoju infrastruktury, czy społecznej odpowiedzialności. 

ZGP jest również organizatorem konkursu " Piękna Wieś" .W tegorocznej edycji w kategorii ZAGRODA, II miejsce zajęła mieszkanka Tujska - Pani Danuta Suma.

Liczba wyświetleń: 877